„Proszę o wyjaśnienie, dlaczego materiał »Wiadomości« [z dnia śmierci Pawła Adamowicza] został przedstawiony w sposób całkowicie jednostronny, bez uwzględnienia niezbędnej w pracy dziennikarskiej zasady pluralizmu” – napisał w liście do prezesa TVP Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar

„Władze publicznego medium nie mogą prowadzić polityki zmierzającej do tego, aby na jego antenie prezentowane było stanowisko pewnej tylko grupy politycznej, społecznej czy religijnej” – napisał Bodnar do Kurskiego.

List Adama Bodnara jest reakcją na materiał „Wiadomości” z 14 stycznia 2019. Pisaliśmy o nim w tekście „Wiadomości szczują w dniu śmierci Adamowicza: winny Owsiak i Tusk”. Redakcja „Wiadomości” zmontowała wypowiedź Jurka Owsiaka tak, żeby pokazać, że zlekceważył atak na prezydenta Adamowicza. Co więcej, w materiale zostało przesądzone, że Owsiak jest częściowo winny śmierci Adamowicza, bo nie zadbał o bezpieczeństwo finału WOŚP w Gdańsku. Opozycja zaś jest winna obecności nienawistnego języka – w materiale przytoczono wyłącznie wypowiedzi polityków związanych z PO, które miały dowodzić, że to oni odpowiadają za „podgrzewanie emocji”, a przemoc ma barwy polityczne – barwy PO.

Materiał krytykowali nawet dziennikarze sympatyzujący z PiS lub tacy, którym daleko do Platformy Obywatelskiej, m.in. Rafał A. Ziemkiewicz, Piotr Zaremba, Marcin Makowski, Łukasz Warzecha i blogerka kataryna.

Bodnar: „Brak pluralizmu jest groźny”

„W programie tym przytoczono jedynie wypowiedzi polityków opozycji, pomijając przypadki, gdy to przedstawiciele obecnie rządzących partii politycznych przekraczali granice swobody wypowiedzi” – napisał Adam Bodnar. Jego pismo jest skierowane do Jacka Kurskiego i do wiadomości Krzysztofa Czabańskiego, przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, oraz Witolda Kołodziejskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

„Następstwa braku pluralizmu w mediach publicznych są bardzo groźne z punktu widzenia swobody wypowiedzi, ponieważ bezpośrednio przekładają się na naruszenie praw odbiorców do uzyskiwania rzetelnej informacji na tematy istotne społecznie” – pisze RPO.

„Pragnę uprzejmie zwrócić uwagę Pana Prezesa na konstytucyjne oraz międzynarodowe standardy realizowania misji publicznej, oraz poszanowania swobody wypowiedzi w mediach publicznych, których ważnym elementem jest obowiązek prezentowania treści o pluralistycznym charakterze (zasada pluralizmu). Należy przy tym zauważyć, że zasada ta nie odnosi się wyłącznie do pluralizmu własności mediów (tzw. pluralizm zewnętrzny), ale również do różnorodności przekazywanych informacji, a więc do sfery opiniotwórczej (pluralizm wewnętrzny)”.

„Szanuje się wolność i pluralizm mediów”

Bodnar przypomina:

  • „Zgodnie z art. 14 Konstytucji RP, Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu”.
  • „stosownie do brzmienia art. 54 Konstytucji RP, każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”.
  • „art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych – Przepis ten stanowi 0 prawie do wolności wyrażania opinii, które obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe”.
  • „W art. 11 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej wyrażona została zasada pluralizmu. W myśl powołanego przepisu „szanuje się wolność i pluralizm mediów”.

Adam Bodnar, RPO, do Jacka Kurskiego: "Materiał Wiadomości TVP całkowicie jednostronny", 16 stycznia 2019

Przeczytaj całe wystąpienie Adama Bodnara do Jacka Kurskiego.

Polska potrzebuje wolnych mediów.
Wykup Abonament na wolność słowa OKO.press

Redaktorka, publicystka. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. Dumna z mazowiecko-podlaskich korzeni. W OKO.press pisze o mediach, polityce polskiej i zagranicznej oraz prawach kobiet.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!