0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Slawomir Kaminski / Agencja GazetaSlawomir Kaminski / ...

„Wybór Rzecznika [Praw Obywatelskich], który jest niezależny od polityków, to warunek konieczny, by zadbać o osoby najsłabsze, sprawiedliwość i prawa człowieka” - napisali przedstawiciele NGO-sów. Chcą, żeby parlament zajął się wyborem rzecznika, a na ten urząd powołał Zuzannę Rudzińską-Bluszcz - popieraną przez 700 organizacji.

List podpisały zarówno organizacje ogólnopolskie, jak i lokalne, m.in. Fundacja ITAKA, Projekt Starsi, Rodzić po Ludzku, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

Jedyna kandydatka

Adam Bodnar złożył ślubowanie 9 września. A zatem jego pięcioletnia kadencja już się skończyła. Nie będzie się ubiegał o ponowny wybór. Kto go zastąpi? Wciąż nie wiadomo, a w ogłoszonym porządku obrad na najbliższe posiedzenie Sejmu (16-17 września 2020) nie ma wyboru RPO.

Przeczytaj także:

Formalnie kandydatury zgłaszają posłowie. Jednak już w 2015 roku to organizacje obywatelskie postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i zgłosić osobę, którą darzą zaufaniem. Ponad 80 organizacji przeprowadziło kampanię na rzecz doświadczonego prawnika, specjalizującego się w prawach człowieka Adama Bodnara. Ówczesna koalicja rządząca, PO-PSL, nie zgłosiła nikogo, tylko poparła tę kandydaturę. Był to precedens.

Organizacje społeczne chcą, by taki wybór stał się tradycją, a konstytucyjny urząd Rzecznika Praw Obywatelskich sprawowała osoba wymykająca się partyjnym podziałom.

Społeczne poparcie dla Rudzińskiej-Bluszcz ogromne: wspierają ją aż 682 najróżniejsze organizacje.

Co na to partie?

Kandydatkę społeczną poparły opozycyjne kluby parlamentarne: Koalicja Obywatelska i Lewica. Poparcie obiecał też PSL.

Własnego kandydata nie zgłosiło do dziś Prawo i Sprawiedliwość. Jednocześnie koalicja rządząca nie opowiedziała się jednoznacznie przeciwko kandydaturze Rudzińskiej-Bluszcz.

Wybór Rudzińskiej-Bluszcz „będzie gwarancją niezależności, kompetencji i pracy zgodnie z zasadami etyki w służbie publicznej" - piszą organizacje. Rudzińska-Bluszcz pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich jako koordynatorka strategicznych postępowań sądowych. Jej pełny życiorys można przeczytać na stronie naszrzecznik.pl.

Apel: Politycy, nie lekceważcie obywatelskiego głosu, poprzyjcie społeczną kandydatkę

Szanowni Państwo, Panie Premierze, Marszałkinie i Marszałkowie Sejmu, Posłanki i Posłowie na Sejm IX kadencji,

blisko 700 organizacji społecznych poparło Zuzannę Rudzińską–Bluszcz w staraniach o funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Zwracamy się do Państwa z wnioskiem o jej wysłuchanie w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i jak najszybsze włączenie w porządek obrad wyboru RPO.

Apelujemy o poparcie Zuzanny Rudzińskiej–Bluszcz w głosowaniu plenarnym.

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz łączy cechy istotne dla dobrej pracy w charakterze RPO. Jest doświadczoną prawniczką obeznaną z salą sądową. Zna urząd – biuro RPO – z dotychczasowej pracy i ma koncepcję, jak działać jeszcze skuteczniej, wykorzystując doświadczenie w pracy społecznej i ponad podziałami. Jej wybór będzie gwarancją niezależności, kompetencji i pracy zgodnie z zasadami etyki w służbie publicznej. Piszemy o tym na stronie naszrzecznik.pl.

Poparcie 700 organizacji społecznych przekłada się na kilkanaście tysięcy osób na co dzień zajmujących się sprawami obywateli.

Wybór Rzecznika, który jest niezależny od polityków, to warunek konieczny, by zadbać o osoby najsłabsze, sprawiedliwość i prawa człowieka.

Są wśród nas organizacje świadczące pomoc materialną, prawną, psychologiczną, wspierające rozwój i aktywizację społeczności lokalnych, zachowanie dziedzictwa historycznego, ochrony środowiska i klimatu.

Działamy na rzecz dzieci i rodziców, uczniów i nauczycieli, osób wierzących i ateistów, rodzin i sierot, kobiet, seniorów, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, pacjentów, osób w kryzysie bezdomności, z problemem alkoholowym, imigrantów, mniejszości narodowych i etnicznych, osób nieheteronormatywnych, osób zamieszkujących tereny wiejskie, mniejsze miasta i metropolie, osób zaginionych i ich rodzin, zwierząt, sportowców, pieszych, osób wysiedlonych i ratujących prześladowanych. Wszyscy ci obywatele mają prawo do godnego życia. Kiedy ta godność jest naruszana, to często my, przedstawiciele organizacji społecznych, jako jedyni reagujemy, bronimy ich praw i godności.

Rzecznik Praw Obywatelskich to dla nas – organizacji społecznych – sojusznik w upominaniu się o godne życie osób, na rzecz których działamy. I takiego Rzecznika chcemy.

My – działacze organizacji społecznych – udzieliliśmy poparcia jednej kandydatce – Zuzannie Rudzińskiej-Bluszcz. Choć zajmujemy się różnymi obszarami życia społecznego, choć szukamy rozwiązań dla różnych problemów, choć są wśród nas duże ogólnopolskie organizacje i małe lokalne inicjatywy z całej zróżnicowanej społecznie i ekonomicznie Polski, choć mamy różne motywacje do działania i poglądy na różne sprawy, potrafiliśmy wznieść się ponad to, co nas dzieli i szukać tego, co łączy, popierając wspólnie jedną kandydatkę.

Kandydatura Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz uzyskała poparcie klubów Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kandydatka spotkała się także i przedstawiła swój program przedstawicielom klubu Prawa i Sprawiedliwości, Kancelarii Prezydenta, koła Konfederacji oraz przedstawicielom Kukiz’15 i Porozumienia. I choć nie uzyskała poparcia koalicji rządzącej, nie spotkała się z jej negatywną opinią. To, a także fakt, że w terminie określonym przez Regulamin Sejmu nie została przedstawiona żadna inna kandydatura, daje nadzieję, że i Państwo – posłanki i posłowie – wzniesiecie się w sprawie wyboru RPO ponad partyjne podziały, tak jak wznieśli się Państwo ponad nie w przypadku walczącego o prawo do wolności i demokrację, społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi. Wierzymy, że wybiorą Państwo na Rzeczniczkę Praw Obywatelskich wysokiej klasy urzędniczkę, którą wspierają przedstawiciele polskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Wierzymy, że Państwa deklaracje o wsłuchiwaniu się w głos obywatelek i obywateli oraz podkreślanie ważnej roli społeczeństwa obywatelskiego dla dobrostanu polskiej demokracji nie pozwolą Wam zlekceważyć naszego głosu i poprą Państwo społeczną kandydatkę na urząd RPO.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest wybierany przez Sejm i Senat. Jednakże działać ma na rzecz społeczeństwa, obywatelek i obywateli Polski i wszystkich mieszkańców naszego kraju. Dlatego ufamy, że wszystkie kluby parlamentarne zagłosują za społeczną kandydaturą, pokazując w ten sposób, że osoby wybrane w powszechnych wyborach liczą się z głosem społeczeństwa.

W imieniu 700 organizacji społecznych wspierających Zuzannę Rudzińską-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich:

Fundacja Avalon Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana Fundacja Ergo Sum Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Fundacja JAGODA im. Jagody Pachota Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów Fundacja na rzecz Praw Ucznia Fundacja Nośna Fundacja Panoptykon Fundacja Pełna Życia Fundacja Projekt Starsi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Fundacja Rodzić po Ludzku Fundacja Samodzielność od Kuchni Fundacja SocLab Fundacja Stabilo Fundacja WWF Polska Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej Inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!” Instytut Inicjatyw Pozarządowych Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Krok Dalej" Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Łódź Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera Sieć Obywatelska Watchdog Polska Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Stowarzyszenie Alimenty To Nie Prezenty Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk Stowarzyszenie Kobieta na PLUS Stowarzyszenie Młodych Naukowców Stowarzyszenia Wielokulturowy Kraków Stowarzyszenie Zielony Imielin Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Lista organizacji, które udzieliły poparcia kandydaturze Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich (lista na dzień 14 września 2020): https://drive.google.com/file/d/1sxLTQ5bFBRgWdZSIluzMnQPfey597A2B/view?usp=sharing

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze