0:00
0:00

0:00

W ubiegłych latach urodziny Radia Maryja odbywały się w hali widowiskowej Arena w Toruniu i uczestniczyło w nich nawet po 6 tys. osób. W 2020 uroczystości przeniesiono do sanktuarium Tadeusza Rydzyka (Kościół NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu) ze względu na reżim sanitarny.

Ale i tak nie zabrakło stałych punktów programu - 5 grudnia połowę kościoła zajęli politycy PiS, których Tadeusz Rydzyk skrupulatnie wymienił: minister Mariusz Błaszczak, minister Zbigniew Ziobro, minister w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski, Antoni Macierewicz, minister Michał Woś, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, minister Anna Gębicka, minister Jacek Ozdoba, minister Edward Siarka, szef gabinetu politycznego minister Marleny Maląg, dyrektor toruńskich Lasów Państwowych oraz kilku posłów i senatorów PiS. Po każdym nazwisku następowały brawa.

Przed mszą lub po niej przemawiali: minister Kwiatkowski (odczytał list od Andrzeja Dudy) oraz ministrowie Ziobro i Błaszczak.

Każdy uczestnik spotkania - jak co roku - prowadził swoją politykę: Rydzyk zbierał pieniądze, a politycy PiS zabiegali o wsparcie w toruńskim ośrodku. Czym wyróżniły się 29 urodziny?

Reżim sanitarny

Zgodnie z przepisami w kościele może znajdować się jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, należy zachować odstęp 1,5 m i nosić maseczkę (wyłączając osoby, które sprawują posługę). Na nagraniu z uroczystości widzimy, że politycy i "zwykli" wierni maseczki mają, ale księża i biskupi - już nie. Biskupi za ołtarzem siedzą ramię w ramię, bardzo blisko siebie.

Nie ma wątpliwości, że wielu hierarchów i księży nie trzyma dystansu 1,5 m i nie nosi maseczek. Odległości nie są w stanie zachować także zwykli wierni i politycy PiS, bo w kościele jest zbyt wiele osób.

SMS od Beaty Kempy jako dobrej kobiety

Co roku na urodziny Radia Maryja zjeżdża wielka ekipa polityków PiS. W tym roku Tadeusz Rydzyk wymienił ich wszystkich z nazwiska (tak jak i obecnych biskupów), a także... usprawiedliwiał tych, których nie było. Zapewnił, że miała być ministra rodziny Marlena Maląg, ale "coś jej wypadło". W jednym z dziwniejszych momentów wystąpienia Rydzyk poświęcił też parę słów Beacie Kempie.

Odczytał na głos sms od europosłanki PiS, który zawierał prywatne szczegóły z jej życia (zagrożona ciąża córki).

Europosłanka otrzymała od Rydzyka gratulacje za bycie dobrą matką i brawa od zebranych. Jako przeciwieństwo dobrej matki szef RM przedstawił strajkujące na ulicach kobiety: "Nie wiem, czy to są kobiety, czy nie kobiety, te które wołają, żeby zabić dzieci. Co to za kobiety?".

Biskup Janiak to męczennik. Nie wierzcie "filmidłom"

Wśród smsów, które Tadeusz Rydzyk dostał od nieobecnych był ten od byłego biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. W październiku 2020 roku Watykan przyjął rezygnację Janiaka z urzędu biskupa po tym, jak został oskarżony o tuszowanie kościelnej pedofilii w diecezji kaliskiej.

Biskup Janiak był głównym antybohaterem filmu braci Sekielskich “Zabawa w chowanego” oraz tekstów “Więzi” i OKO.press. O jego udziale w kryciu ks. Pawła Kani wcześniej pisała też “Gazeta Wyborcza”. Do Watykanu w sprawie Janiaka wpłynęły dwa zawiadomienia. Jedno z nich złożył prymas Wojciech Polak po premierze filmu Sekielskich w maju 2020. Wcześniej, w 2018 roku, osobną skargę złożył rektor kaliskiego seminarium, co ujawniła “Więź” w czerwcu 2020 roku.

Więcej o sprawie:

Przeczytaj także:

Dla Rydzyka to jednak ofiara medialnej nagonki (chociaż zawiadomienie do Watykanu złożył prymas Polski).

"To jest współczesny męczennik. Nie dajmy się, gdy jakieś filmidło zrobią".

"Powinniśmy upominać się o sprawiedliwość. O prawo właściwe i sprawiedliwość", dodał Rydzyk uśmiechając się do ław rządowych. Zebrał brawa.

A gdzie kasa? O Boże, czy damy radę?

Starym zwyczajem Tadeusz Rydzyk narzekał na brak pieniędzy. "Codziennie pytam panią dyrektor, czy starczy do pierwszego. O Boże, czy damy radę?", żalił się założyciel RM. "Obiecali nam, że dadzą nam jeszcze jakieś pieniądze na park pamięci i nie dali. Ale będziemy się do nich udawać".

OKO.press sprawdza, ile pieniędzy dostaje Rydzyk od państwa:

O tym, ile państwo wydało na wspomniany Park Pamięci Narodowej, pisaliśmy tutaj:

Duda: Radio Maryja jak Cud nad Wisłą

Swój hołd - jak co roku - złożyli politycy PiS. Co jednak nowe - bez Jarosława Kaczyńskiego, który w poprzednich latach wysyłał swój list.

W 2020 roku list od prezydenta Dudy odczytał minister Kwiatkowski. Duda porównał w nim powstanie Radia Maryja do cudu nad Wisłą - jako wydarzenie, które zmieniło bieg historii:

Swoją cegiełkę dołożył minister Zbigniew Ziobro:

"Gorąco dziękuję Ojcu Dyrektorowi i wszystkim, którzy tworząc Rodzinę Radia Maryja, korzystają z łaski, wsparcia Pana Boga, który okazując miłosierdzie dla Polski, dla nas wszystkich znajduje ludzi z gorącym sercem, z gorącym sercem służącym Panu Bogu, Kościołowi i Polsce. Właśnie tę rolę przez 29 lat jakże pięknie w służbie po pierwsze Panu Bogu, ale po drugie też w służbie Polsce odgrywa Radio Maryja.

Wielki Polak św. Jan Paweł II apelował, abyśmy byli wierni Polsce i wartościom, na których została zbudowana. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy te piękne wartości, które legły na przestrzeni 1000 lat u podstaw korzeni naszej kultury, naszej tradycji, naszej tożsamości, polskiej duszy są atakowane. Są tacy, którzy chcieliby nam je odebrać, ale my na to nie pozwolimy. Możemy mieć tę siłę i to przekonanie, że obronimy to, co piękne tylko dlatego, że są i byli ludzie, którzy przez lata tworzyli tak piękne dzieła, jak Radio Maryja".

Rozdział Kościoła od państwa

W każdym tekście, który pokazuje - tak jak ten - że żaden rozdział Kościoła od państwa nie istnieje przypominamy stosowne przepisy z Konstytucji RP.

Art. 25 Konstytucji RP mówi, że "Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie".

  1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
  2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.
  3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego.
  4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy.
  5. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami

O tym, jak należy rozumieć autonomię z ust. 3, orzekł Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu do wyroku z 14 grudnia 2009 roku:

"Każdy z wymienionych podmiotów ma własną sferę działania, organy władzy publicznej nie ingerują w sprawy wewnętrzne wspólnot, a organy władzy kościelnej nie ingerują w sprawowanie władzy państwowej"

Rozdział Kościoła od państwa zapisano także w Konkordacie - umowie między Polską a Watykanem z 1993 roku:

Dr hab. Paweł Borecki z Zakładu Prawa Wyznaniowego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego mówił w listopadzie 2018 portalowi prawo.pl, że zasada wzajemnej niezależności Państwa i Kościoła "nie jest respektowana, zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak i lokalnym. Ta zasada oznacza w szczególności, że

Kościół instytucjonalny nie uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Jednak rzeczywistość dostarcza wielu przykładów angażowania się Kościoła w spory polityczne. Kościół popiera tego czy innego kandydata na stanowisko państwowe, recenzuje nawet projekty ustaw".
;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze