0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Grazyna Marks / Agencja GazetaGrazyna Marks / Agen...

Kwartalnik ma mieć tytuł "Pamięć i Tożsamość". Ma być wydawany po polsku i po angielsku. W wersji papierowej i elektronicznej.

Gdy zapytaliśmy o niego w Lux Veritatis, pracownica fundacji poprosiła tylko o adresy do wysyłki, tłumacząc, że nie musimy nic płacić - pismo w wersji drukowanej i jego wysyłka są darmowe. Zapewniła, że jak tylko znajdzie kogoś, kto się tym zajmuje, dostaniemy e-mailem wersję elektroniczną - oczywiście także darmową. Niestety, do czasu publikacji tego artykułu, mail z kwartalnikiem nie przyszedł.

Pamięć i tożsamość za miliony

Pismo reklamował wczoraj (4 stycznia 2021) twitterowy profil Parku Pamięci Narodowej "Pamięć i Tożsamość". Park powstał z inicjatywy o. Rydzyka, przy Muzeum „Pamięć i Tożsamość” - które również ma być realizacją pomysłu zakonnika.

Jak pisaliśmy w OKO.press, na budowę toruńskiego parku państwowe instytucje i spółki wyłożyły 8,8 mln zł. Na sam budynek muzeum, według informacji ministra kultury, pójdzie z państwowej kasy co najmniej 119,6 mln zł (kwota wciąż rośnie), a nie znamy jeszcze kosztów wyposażenia.

Teraz okazuje się, że to nie koniec publicznych wydatków na „pamięć i tożsamość” w wersji o. Rydzyka.

Pieniądze na wydawanie kwartalnika „Pamięć i Tożsamość” wyłożyło bowiem Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dotacja - 98 500 zł - przyznana została w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2020 - nowy wymiar” - komponent I.

Celem projektów dofinansowanych w tym konkursie miało być "kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i jej silnej pozycji na arenie międzynarodowej".

Zgodnie z regulaminem konkursu zamieszczonym na stronie internetowej MSZ, w ramach komponentu I miały zostać dofinansowane takie działania jak:

a) inicjowanie i pielęgnowanie kontaktów dwu- i wielostronnych w duchu dialogu między społeczeństwem Polski a społeczeństwami innych państw;

b) wzmacnianie zainteresowania Polską w różnych obszarach, m.in. kultury, historii, nauki, rozwoju medycyny, sztuki, innowacyjności, gospodarki; promocja języka polskiego i popularyzacja nauki języka polskiego jako obcego;

c) upowszechnianie wiedzy na temat zaangażowania Polski na arenie międzynarodowej w różnych formatach, ze szczególnym uwzględnieniem: działań na rzecz współpracy i bezpieczeństwa w wymiarze regionalnym i globalnym w ramach NATO, UE, ONZ (członkostwo Polski w Radzie Praw Człowieka 2020-2022), OBWE, zaangażowania w ramach Partnerstwa Wschodniego na rzecz zacieśniania relacji między wschodnimi partnerami, budowania wzajemnego zaufania i wspierania rozwoju;

d) popularyzacja polskiej historii najnowszej poprzez kontynuację projektów związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym popularyzacja znaczenia Bitwy Warszawskiej z okazji jej 100. rocznicy, zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego Niepodległa 2017-2022; realizacja projektów z zakresu edukacji historycznej dot. II wojny światowej i z okazji 75. rocznicy jej zakończenia; upowszechnianie wiedzy dotyczącej znaczenia i roli Solidarności (z okazji 40. rocznicy powstania) w procesie demokratycznych i pokojowych zmian w Europie Środkowo-Wschodniej; rola polskiego Kościoła w dążeniu Polaków do wolności i w procesie obalenia komunizmu m.in. na przykładzie postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, arcybiskupa Antoniego Baraniaka;

e) popularyzacja życia, nauczania i dziedzictwa św. Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin i jako patrona 2020; popularyzacja innych patronów 2020 ustanowionych przez Sejm i Senat RP;

f) promocja XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina (2021) i upowszechnianie twórczości Fryderyka Chopina z okazji 210. rocznicy urodzin;

g) upowszechnianie wiedzy nt. wkładu polskiej kultury, nauki medycyny i sztuki do światowego dziedzictwa poprzez przypominanie sylwetek wybitnych Polaków i ich zasług dla rozwoju cywilizacji;

h) promocja polskiego designu, wzornictwa i architektury;

i) promocja sektorów kreatywnych zgodnie z założeniami Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem branży gier komputerowych;

j) promocja polskich miast, regionów i zjawisk kulturotwórczych;

k) wzmacnianie zainteresowania polskim filmem i kinem artystycznym.

W regulaminie zapisano także, że "z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną, szczególnego znaczenia nabierają projekty uwzględniające powyższe kwestie merytoryczne, a także wyzwania związane z pandemią COVID-19 i jej możliwymi długofalowymi następstwami oraz współpracą międzynarodową w tym zakresie".

Według wpisu na Twitterze, kwartalnik jest efektem pracy Instytutu Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość". Działa on od kilku lat przy Fundacji Lux Veritatis. Ostatnio zajmował się przede wszystkim gromadzeniem i porządkowaniem informacji i relacji świadków na temat Polaków, którzy w czasie II wojny światowej pomagali Żydom. Nazwiska takich osób zostały uwiecznione na postumentach w Parku Pamięci Narodowej, a dotyczące ich relacje mają być dostępne w Muzeum Pamięć i Tożsamość.

Z informacji na stronie internetowej Lux Veritatis wynika, że w kwartalniku mają być publikowane „artykuły i historie o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej, a także zdjęcia i materiały historyczne".

Będzie to więc kolejne już „dzieło” o. Rydzyka poświęcone relacjom polsko-żydowskim i upamiętnieniu bohaterstwa Polaków ratujących Żydów. Co może być zaskakujące dla każdego, kto pamięta sprzed kilku i kilkunastu lat antysemickie wypowiedzi stałych gości mediów o. Rydzyka oraz wypowiedzi samego zakonnika, świadczące o tym, że nie żywił on wielkiej sympatii do Żydów.

Fundacja Lux Veritatis (łac. „światło prawdy”) powstała w 1998 roku. Jej założycielem i prezesem jest o. Tadeusz Rydzyk. W zarządzie zasiadają jego najbliżsi współpracownicy: o. Jan Król i Lidia Kochanowicz-Mańk.

Lux Veritatis jest najważniejszym z podmiotów w imperium o. Rydzyka. W 2003 roku dostała koncesję na nadawanie TV Trwam. Należy do niej również spółka Geotermia Toruń, która realizuje wieloletnią idee-fix o. Rydzyka: budowę ciepłowni geotermalnej.

Od 2012 roku fundacja realizowała gigantyczny projekt - budowę Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. W 2019 roku, wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaczęła budowę Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II.

2,34 mln zł na dyplomację

To nie pierwsza dotacja MZS dla Lux Veritatis. Od 2016 roku fundacja regularnie dostaje wsparcie z tego resortu w ramach konkursów dotyczących „współpracy w dziedzinie dyplomacji publicznej”:

Co więcej, w 2017 roku MSZ zapłacił fundacji 5 387 złotych za 250 egzemplarzy publikacji „Pamięć i Nadzieja”, którą rozdawano podczas konferencji pod tym samym tytułem. Konferencja poświęcona była bohaterstwu Polaków, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej.

Dotacje na zadania z zakresu dyplomacji dostaje również założona przez o. Rydzyka Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Od 2016 roku prowadzi ona Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. Na działalność tego ośrodka MSZ przyznał jej:

  • w latach 2016-2018 łącznie 710 000 złotych dotacji (w tym: w 2016 - 190 000 zł, w 2017 - 260 000 zł i 2018 - 260 000 zł),
  • na lata 2019-2021 w sumie 650 800 złotych (w 2019 - 215 600 zł, w 2020 - 217 600 zł i na 2021 - 217 600 zł).

Dodatkowo WSKSiM dostała z MSZ:

;

Udostępnij:

Bianka Mikołajewska

Od wiosny 2016 do wiosny 2022 roku wicenaczelna i szefowa zespołu śledczego OKO.press. Wcześniej dziennikarka „Polityki” (2000-13) i krótko „GW”. W konkursie Grand Press 2016 wybrana Dziennikarzem Roku. W 2019 otrzymała Nagrodę Specjalną Radia Zet - Dziennikarz Dekady. Laureatka kilkunastu innych nagród dziennikarskich. Z łódzkich Bałut.

Komentarze