Rzecznik Sądu Najwyższego zareagował na oświadczenie prezes TK Juli Przyłębskiej, która chce zawiesić jutrzejszą (23 stycznia) rozprawę trzech "starych" Izb SN ws. sędziów powołanych przez neo-KRS. Przypomina, że TK 2,5 roku temu poprosił SN o zawieszenie sprawy ułaskawienia Mariusza Kamińskiego. Tego "sporu kompetencyjnego" TK do tej pory nie rozstrzygnął

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska 22 stycznia 2020 wydała oświadczenie o zawieszeniu zaplanowanego na czwartek 23 stycznia posiedzenia trzech izb SN. Połączone izby, w których zasiadają w większości kadry powołane jeszcze przed „dobrą zmianą”, na wniosek prezes Gersdorf mają na nim ostatecznie rozstrzygnąć, co z sędziami, których rekomendowała na stanowiska nowa Krajowa Rada Sądownictwa. Chodzi o sędziów powołanych do sądów powszechnych, sądów wojskowych i Sądu Najwyższego.

Decyzja ogłoszona przez Przyłębską zapadła wkrótce po tym, gdy do Trybunału trafił wniosek marszałek Sejmu Elżbiety Witek dotyczący „sporu kompetencyjnego” między Sądem Najwyższym a Sejmem.

Mimo to posiedzenie trzech „starych” Izb SN ma się odbyć według planu 23 stycznia 2020 o godz. 10.00.

O wniosku marszałek Witek i domniemanym „sporze” napisaliśmy szerzej w naszym wcześniejszym tekście:

Na oświadczenie prezes TK natychmiast zareagował rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski. W krótkim komunikacie na stronie Sądu rzecznik wskazuje, że taka decyzja Julii Przyłębskiej nie jest zaskakująca. I przywołuje sytuację z lipca 2017, gdzie również miał mieć miejsce spór o kompetencje.

Laskowski przypomina, że Sąd Najwyższy od dwóch i pół roku czeka, aż spór ten zostanie przez TK rozstrzygnięty. Po drugiej stronie – cisza.

„Postanowienie to spotkało się z krytyką osób, które podnosiły, że argument o zaistnieniu sporu kompetencyjnego jest fikcyjny i ma służyć wyłącznie zablokowaniu rozpoznania kasacji w sprawie” – wspomina Michał Laskowski.

TK zawiesza i zapomina

Sprawa dotyczyła ułaskawienia Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, Grzegorza Postka i Krzysztofa Brendla. Prezydent postanowił w ich przypadku skorzystać z praw łaski, choć nie zostali jeszcze prawomocnie skazani. W maju 2017 roku SN w siódemkowym składzie orzekł, że Prezydent nie miał do tego prawa.

O sprawie pisaliśmy także w OKO.press.

Od uchwały SN złożono kasację, ale zanim została rozpatrzona, prezes TK poinformowała, że doszło do sporu kompetencyjnego i poprosiła o zawieszenie postępowań. SN zastosował się do jej prośby i czekał na rozstrzygnięcie sporu. Jak podkreśla rzecznik Laskowski – bezskutecznie.

„Od sierpnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny nie zajął się sprawą rzekomego sporu kompetencyjnego. Sąd Najwyższy dwukrotnie, w dniach 26 marca 2019 r. i 16 stycznia 2020 r. zwracał się do Trybunału o udzielenie informacji czy sprawa została rozpoznana, albo czy został wyznaczony termin jej rozpoznania. Z odpowiedzi wynika, że brak jest decyzji w tej sprawie” – pisze sędzia Laskowski.

„Warto przypomnieć sobie te wydarzenia przed oceną zasadności działań podejmowanych w przeddzień posiedzenia trzech Izb SN. Warto uświadomić sobie także, że stosowanie różnych norm prawnych oparte być musi na realnych podstawach, które przynajmniej w istotnym stopniu są uprawdopodobnione” – podkreśla.

Poniżej publikujemy całość oświadczenia rzecznika prasowego SN.

Komunikat Rzecznika Prasowego SN

W nawiązaniu do skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego wniosku Marszałek Sejmu RP w sprawie sporu kompetencyjnego oraz pisma Prezes Trybunału Konstytucyjnego skierowanego do Sądu Najwyższego przypominamy, że podobny wniosek złożony został 12 lipca 2017 r. w zawisłej w Sądzie Najwyższym sprawie Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, Grzegorza Postka i Krzysztofa Brendla (sygn. III KK 313/16). Prezydent RP ułaskawił te osoby jeszcze przed rozpoznaniem sprawy przez sąd odwoławczy. W sprawie tej Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów rozstrzygał, czy możliwe jest skorzystanie z prawa łaski przed wydaniem prawomocnego orzeczenia skazującego i uznał, że możliwości takiej nie ma a decyzja Prezydenta nie jest skuteczna (sygn. I KZP 4/17).

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska w piśmie z 18 lipca 2017 roku poinformowała Pierwszego Prezesa SN, że wszczęcie postępowania przed Trybunałem w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny. W dniu 1 sierpnia 2017 roku SN zawiesił postępowanie kasacyjne na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym ze względu na podniesienie argumentu, że w sprawie zaistniał spór kompetencyjny. Zawieszenie trwać miało do czasu rozstrzygnięcia sporu. Postanowienie to spotkało się z krytyką osób, które podnosiły, że argument o zaistnieniu sporu kompetencyjnego jest fikcyjny i ma służyć wyłącznie zablokowaniu rozpoznania kasacji w sprawie. Od sierpnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny nie zajął się sprawą rzekomego sporu kompetencyjnego. Sąd Najwyższy dwukrotnie, w dniach 26 marca 2019 r. i 16 stycznia 2020 r. zwracał się do Trybunału o udzielenie informacji czy sprawa została rozpoznana albo czy został wyznaczony termin jej rozpoznania. Z odpowiedzi wynika, że brak jest decyzji w tej sprawie.

Warto przypomnieć sobie te wydarzenia przed oceną zasadności działań podejmowanych w przeddzień posiedzenia trzech Izb SN. Warto uświadomić sobie także, że stosowanie różnych norm prawnych oparte być musi na realnych podstawach, które przynajmniej w istotnym stopniu są uprawdopodobnione.

Najpierw sądy, potem media. Nie pozwólmy na to władzy.
OKO.press utrzymuje się dzięki Waszym wpłatom.

Absolwentka ILS UW oraz College of Europe. Zdobywała doświadczenie m.in. w Komisji Europejskiej i na Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych w Tokio, a wcześniej w Polskim Instytucie Dyplomacji. W OKO.press pisze o prawie, Unii Europejskiej i polityce zagranicznej.


Komentarze

 1. Mira Koz

  To są już ostatnie nieskoordynowane i desperackie działania tej władzy.
  Teraz trzeba pilnego działania TSUE i zabezpieczenia z karą dzienną idącą w setki milionów euro dziennie.Tylko taka kara spowoduje nagłe i druzgocące tąpnięcie w poparciu dla władzy.Ich elektorat po prostu wystraszy się utraty dopłat na których nauczył się sprawnie żerować.
  W przeciwnym wypadku będziemy mieli dalszy pełzający zamach stanu i takież wychodzenie z UE.

 2. Andrzej Rokosz

  Marzy mi się, że Polska jest krajem w którego Konstytucji umieszczono zapis o nielegalności wszelkich Partii oraz innych organizacji o charakterze mafijnym. Krajem, w którym zostanie wprowadzona niepodważalna, demokratyczna zasada wyborów bezpośrednich do wszelkich władz samorządowych do szczebla wojewódzkiego włącznie. Sejm powinien składać się z osób wydelegowanych przez organy samorządowe. Kompetencje Sejmu muszą być ograniczone do stanowienia prawa jedynie w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, to znaczy: Zdrowia, Edukacji, Prawa Krajowego, Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych. Rząd RP powinien być sformułowany przez fachowców zatrudnionych przez Sejm do realizacji celów ogólnokrajowych i w każdej chwili mogący być przez ten Sejm odwołany kwalifikowaną większością głosów z inicjatywy własnej lub w wyniku referendum krajowego. Podobne zasady powinny dotyczyć zarządów na wszelkich szczeblach samorządowych. Bzdurą jest aby można było być urzędnikiem: Prezydentem, Burmistrzem, Wójtem czy Sołtysem w wyniku wyborów, chyba że chcemy być obywatelami kraju rządzonego przez ludzi których kompetencje są przypadkowe.

 3. Empereur de Pologne

  Jest to dokładnie ten sam numer, który próbował kiedyś zrobić Kuchciński w sprawie Kamińskiego. Złożył do TK wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, który ewidentnie nie istnieje. W ustawie jest definicja sporu kompetencyjnego i to co pisowscy dygnitarze w swoich wnioskach nazywają sporem kompetencyjnym nawet obok niego nie przechodziło. Równie dobrze PiS mógłby próbować paraliżować SN poprzez składanie do TK wniosków o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy SN, a jakimś w ogóle nieistniejącym organem, a Przyłębska, na tej podstawie, dyspozycyjnie by "zawieszała" niewygodne dla PiS postępowanie przed SN.

 4. August dela Łeba

  Moim zdaniem Prezydent powinien powołać w jak najszybszym czasie nowego nie zrzeszonego niezawisłego sprawiedliwego prezesa sądu nsjwyzszego !!! I utwozycz koleżeńska izbę dyscyplinarna dla sędziów oraz izbę nadrzędna takie jest moje zdanie:):)

Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!