Sąd Najwyższy: zakaz zgromadzeń w czasie pandemii nielegalny
Smarsh the Patriarchy, Strajk Kobiet, policja, 29 stycznia 2021, fot. Robert Jurszo

Sąd Najwyższy: Rząd nie mógł zakazać zgromadzeń w czasie pandemii. Precedensowy wyrok