Sankcje europejskie po zbrodniach armii rosyjskiej w Buczy
nord stream
Fot Ina FASSBENDER / AFP, Open Grid Europe

Sankcje po zbrodniach w Buczy. Kraje bałtyckie odcięły rosyjski gaz, Francja i Niemcy mówią o ropie i węglu