Sędziowski sąd dyscyplinarny ustąpił prokuraturze, ale częściowo. Nie zgodził się na aresztowanie sędziego
z8945735V,Sad-Apelacyjny-w-Krakowie

Sędziowski sąd dyscyplinarny ustąpił prokuraturze, ale częściowo. Nie zgodził się na aresztowanie sędziego