0:00
0:00

0:00

Projekt ustawy ratunkowej Lewicy jest krótki, zawiera tylko dwa artykuły. Co w nich zapisano?

  • przerwanie ciąży do 12. tygodnia za zgodą kobiety nie jest przestępstwem;
  • nie byłaby w ogóle karana pomoc w przerwaniu ciąży;
  • w przypadku wykonania aborcji naruszającej przepisy, karę pozbawienia wolności do lat trzech projekt zastępuje grzywną, ograniczeniem lub pozbawieniem wolności, ale do roku;
  • nie byłoby też karane wykonanie aborcji po 12. tygodniu, jeżeli „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”.

„To jest ustawa na już, po to, żeby lekarze nie bali się pomóc kobietom” – wyjaśniała w rozmowie z OKO.press posłanka Magdalena Biejat (Lewica). „Mówi się, że można przerwać ciążę, jeśli zagraża życiu kobiety, ale wiemy, jaki mamy klimat. Jeśli lekarz będzie chciał pomóc kobiecie, to natychmiast znajdzie się prawnik z Ordo Iuris, który go oskarży. Nie chcemy stawiać lekarzy przed wyborem: pomóc pacjentce i ryzykować karę więzienia czy zachować się wbrew etyce?” – mówiła posłanka.

Przeczytaj także:

Poparcie dla ustawy ratunkowej wyrażają lekarze i lekarki. Poniżej publikujemy w całości ich apel do polityków.

List otwarty lekarzy i lekarek do posłów i posłanek na Sejm RP w sprawie Ustawy Ratunkowej

Apelujemy do posłów i posłanek wszystkich opcji politycznych o przyjęcie pod obrady projektu tzw. Ustawy Ratunkowej. Zakłada on usunięcie z kodeksu karnego zapisu o podżeganiu i pomocnictwie w przerywaniu ciąży. Projekt stanowi odpowiedź na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, który doprowadził do wykreślenia z dopuszczalnych przesłanek przerywania ciąży duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieuleczalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby, zagrażającej jego życiu.

Z naszego doświadczenia i wiedzy medycznej wynika, że kontynuowanie ciąży w przypadku nieuleczalnej choroby czy upośledzenia płodu niemal zawsze stanowi zagrożenie dla zdrowia kobiety - jeśli nie fizycznego, to psychicznego. Przy tego typu ciążach mówimy o znacznie większym ryzyku zakażeń wewnątrzmacicznych czy powikłań zakrzepowo-zatorowych w połogu.

W przypadku kobiet, które leczą się na niepłodność, ciąża z wielowadziem może na zawsze pogrzebać nadzieje na macierzyństwo.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na zdrowie psychiczne pacjentki - kontynuowanie niechcianej ciąży, która prawdopodobnie skończy się poronieniem, obumarciem płodu bądź urodzeniem śmiertelnie chorego dziecka, stanowi ogromne ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, zaburzenia lękowe czy zespół stresu pourazowego.

W teorii troska o zdrowie i życie kobiet wciąż stanowi dopuszczalną przesłankę do przerwania ciąży, jednak istnieją poważne obawy, że wykonywanie takich zabiegów może łączyć się z represjami.

Jeśli podstawy zostaną uznane za niewystarczające, lekarzowi czy lekarce kierującym pacjentkę na zabieg przerwania ciąży albo wykonującym aborcję grozić mogą nawet 3 lata więzienia.

Kodeks Etyki Lekarskiej mówi jednoznacznie, że powołaniem lekarza jest niesienie ulgi w cierpieniu, a najwyższym nakazem moralnym dobro pacjenta i zdrowie publiczne. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprawił, że prawo w Polsce stoi w sprzeczności z etyką zawodu lekarza. Wkracza w relację pomiędzy lekarzem a pacjentką, narusza zaufanie pacjentek do personelu medycznego.

W chwili obecnej, z obawy przed konsekwencjami karnymi, lekarze będą zmuszeni do zadawania czy też przedłużania cierpienia pacjentki. Troska o jej dobrostan i działania podyktowane tą troską będą stanowić ryzyko zawodowe i osobiste.

Apelujemy do posłów i posłanek na Sejm RP, żeby niezależnie od reprezentowanej opcji politycznej i poglądów w kwestii dopuszczalności przerywania ciąży, dopuścili pod obrady projekt Ustawy Ratunkowej.

Jeśli chcesz poprzeć nasz apel wyślij maila na: [email protected] swoje imię i nazwisko, wraz z tytułem naukowym i PWZ.

To pierwsze podpisy, napływają kolejne:

dr hab.med. Dawid Murawa prof UZ, prof WSZUiE

dr n. med. Bożena Jawień-Rościszewska

dr n. med. Aleksandra Krasowska

dr n. med. Tomasz Sarosiek

dr n. med. Maciej W. Socha, lek. spec. położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej, perinatologii, p.o. Kierownik Katedry Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy, Kierownik Oddziału Położniczo- Ginekologicznego Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku, Kierownik Poradni Ginekologii, Andrologii i Rozrodczości kliniki LEKARZE Mostowa 4 w Bydgoszczy

dr n. med. Bartłomiej Wolski, lek. spec. położnictwa i ginekologii, seksuologii, Zastępca Kierownika Oddziału Położniczo- Ginekologicznego Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku Kierownik Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia kliniki LEKARZE Mostowa 4 w Bydgoszczy

dr n. med. Tomasz Jackowski

dr n. med. Joanna Kardas

lek. Kaja Filaczyńska

lek. Marek Królak, rezydent chirurgii ogólnej

lek. Adam Fałkowski

lek. Oleg Fedyk

lek. Bartosz Korzekwiński

lek. Magdalena Al-Ameri

lek. Anna Parzyńska

Lekarz Andżelika Kędzierska

lek. Zuzanna Brzozowska

lek. Paweł Piwowarczyk

lek. Zuzanna Lewandowska

lek. Natalia Jakacka

lek. Maja Wasylecka-Juszczyńska

lek. Aleksandra Szprucińska

lek. Elżbieta Kunachowicz

lek. Katarzyna Elert

lek. Justyna Tulec

lek. Anna Jakieła

lek. Marta Witczak

lek. Justyna Chwalińska

lek. Justyna Kupczyńska

lek. Katarzyna Sandomierz

lek. Agnieszka Kilian

lek. Małgorzata Żurawska

lek. Katarzyna Chudzio

lek. Justyna Moriak

lek. Maciej Bedryło

lek. Jakub Wyszyński

;
Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze