Głosami senatorów PiS Komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisja Środowiska w czwartek 9 stycznia 2020 roku przegłosowały specustawę dotyczącą ASF. "Za" głosowało 10 senatorów, "przeciw" 8 , nikt nie wstrzymał się od głosu. Nie dopuszczono do głosu strony społecznej, która chciała zgłosić swoje poprawki

Wcześniej, 19 grudnia 2019 roku, specustawę przyjął ją Sejm. 15 stycznia 2020 „lex Ardanowski” – bo tak mówią o specustawie jej krytycy – ma być głosowana podczas obrad Senatu.

„Całe dotychczasowe procedowanie specustawy jest skandaliczne. Jej przepisy istotnie ingerują w sferę bezpieczeństwa publicznego i dostępu do lasu przez prywatne osoby” – mówi OKO.press mec. Karolina Kuszlewicz.

„Co jednak najważniejsze, zamiast wprowadzać restrykcje w zakresie wykonywania odstrzału sanitarnego, tworzy podstawy do ścigania karnego indywidualnych osób, które znajdą się w lesie podczas każdego polowania” – dodaje prawniczka.

To właśnie dyskusja wokół penalizacji przeszkadzania w polowaniach wywołała najżywszą dyskusję podczas posiedzenia, choć ostatecznie nie dopuszczono do głosu strony społecznej i przedstawicieli samorządów. Antyłowiecka koalicja „Niech Żyją” nazwała tę sytuację „skandalem”.

Biuro Legislacyjne Senatu: sankcja jest nieadekwatna

Specustawa wprowadza do ustawy Prawo łowieckie zapis, który mówi, że ten, kto „celowo utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania” podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zaś do ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt „lex Ardanowski” dodaje przepis mówiący o karaniu za „udaremnianie lub utrudnianie wykonania odstrzału sanitarnego” grzywną, ograniczeniem wolności lub jej pozbawieniem do trzech lat.

Te przepisy są wymierzone w ruchy antyłowieckie, które blokują polowania. Już wcześniej obydwa zapisy budziły wątpliwości – nie tylko organizacji ekologicznych, ale również m.in. Biura Legislacyjnego Sejmu.

Podczas debaty na senackich podkomisjach pojawiły się kolejne głosy krytyczne. Jako pierwsze swoje wątpliwości wyraziło Biuro Legislacyjne Senatu.

Między innymi podważono adekwatność sankcji. Jako punkt odniesienia potraktowano przepisy dotyczące utrudniania akcji ratowniczych.

Przykładowo, utrudnianie gaszenia pożaru jest jedynie wykroczeniem. Trudno więc zrozumieć, dlaczego utrudnianie polowania miałoby być przestępstwem zagrożonym więzieniem.

Wrócił też podnoszony już przez Biuro Legislacyjne Sejmu argument mówiący o niejasności określenia „celowe utrudnianie polowania”. Biuro Legislacyjne Sejmu zaproponowało dwie możliwości: zamianę słowa „celowo” na „umyślnie” albo w ogóle wykreślenie przepisów o karaniu z nowelizacji.

Zabijanie dzików polską racją stanu

Ale wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński na ten i inne głosy odpowiedział: te uwagi nie będą brane pod uwagę.

Dużo za to mówił o tym, że odstrzał dzików jest kwestią polskiej racji stanu. Niemal wprost powiedział, że wszyscy ci, którzy specustawie są przeciwni, działają wbrew polskiemu interesowi.

Dodał też, że sprzeciw opozycji wobec specustawy wynika z tego, że zaproponowane zmiany prawne będą sukcesem.

Giżyńskiemu wtórował Robert Telus, jeden z posłów PiS, którzy podpisali się pod projektem. Górnolotnie mówił o tym, że w Polsce trwa wojna z ASF i wymaga ona radykalnych działań.

Nie dano możliwości wypowiedzenia się ani NGO – nie licząc przedstawiciela Polskiego Związku Łowieckiego – ani samorządowcom. To całkowicie wyłączyło stronę obywatelską z jakichkolwiek prac nad specustawą.

„Specustawa w sposób brutalny ingeruje w sferę obywatelską, a jednocześnie strona strona społeczna w zasadzie została wyłączona z prac nad tymi przepisami. Przypomnę, że jest to projekt poselski, co pozwoliło ominąć projektodawcom etap konsultacji społecznych” – komentuje dla OKO.press mec. Kuszlewicz.

Propozycje zmian w specustawie miała koalicja „Niech Żyją!”, ale nie mogła ich przedstawić. Zostały one złożone rękami posłów opozycji jako wniosek mniejszości.

Polowania poza społeczną kontrolą

Jedną z zaproponowanych zmian jest wykreślenie karania za utrudnianie lub uniemożliwianie polowań. W uzasadnieniu koalicja wskazała, że sankcje karne za takie działania są już obecne w ustawie o zdrowiu zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

„Penalizowanie utrudniania lub uniemożliwiania każdego polowania w sposób nieuzasadniony istotnie ograniczy wolności i prawa obywatelskie, dodatkowo uniemożliwiając kontrolę społeczną polowań i dając myśliwym narzędzie prawne do nieskrępowanego zabezpieczania każdego polowania, w tym polowań komercyjnych” – pisze koalicja „Niech Żyją!”.

„Jeśli ta ustawa weszłaby w życie w takim kształcie, doprowadzi do wyjęcia wszelkich polowań spod kontroli społecznej pod groźbą odpowiedzialności karnej osób, które się nimi interesują” – mówi mec. Kuszlewicz.

Faktycznie jest tak, że to dzięki nagraniom aktywistów antyłowieckich społeczeństwo się dowiedziało, że w warunkach polowania zasady bioasekuracji, które mają nie dopuścić do dalszej ekspansji wirusa ASF, są łamane przez myśliwych.

Koalicja zwróciła również uwagę na inne zmiany proponowane przez specustawę, które dotkną obywateli. Jedną z nich jest przesunięcie możliwości wyłączania terenów prywatnych z obwodów łowieckich o rok – na marzec 2021.

OKO.press sprawdza, czy politycy ratują świat przed katastrofą klimatyczną.
Wesprzyj nas, też chcemy przeżyć.

Dziennikarz i publicysta. W OKO.press pisze o ochronie przyrody, łowiectwie, prawach zwierząt, smogu i klimacie oraz dokonaniach komisji smoleńskiej. Stały współpracownik miesięcznika „Dzikie Życie”.


Komentarze

 1. Rafał Tyloch

  Na czym ma polegać niejasność określenia "celowo utrudnia polowanie"? Znamię celowości określa szczególne zabarwienie zamiaru, który ma być bezpośredni i kierunkowany specyficzną motywacją sprawcy. Prosto: idę do lasu po to aby utrudnić polowanie -> wystąpił cel określony w przepisie -> przestępstwo. Wiem, że będzie polowanie i wiem, że moja obecność będzie przeszkadzała w polowaniu ale mimo tego idę do lasu, bo mam nieodpartą potrzebę pospacerować sobie po lesie (działanie w umyślne w zamiarze ewentualnym) -> brak znamienia celowości utrudnienia polowania -> brak przestępczości czynu.

 2. Marek Jarczewski

  Ta ustawa to bubel! Więzienie za godną pochwały postawę? Każdy obywatel / organizacja powinien mieć nie tylko możliwość ale i prawo zablokowania polowania jeśli odstrzał kłóci sie z jego sumieniem!
  Oczywiście każdy miłośnik przyrody jest świadomy że wiąże się to z kosztami i chętnie te koszty pokryje.
  Ja widze to tak:
  Każde polowanie powinno być odpowiednio wcześniej ogłoszone do publicznej wiadomości.
  Każdy kto chce przeszkodzić takiemu polowaniu zgłasza się do wyznaczonego organu i wykazuje taką chęć jednocześnie deklarując pokrycie wszelkich szkód wyrządzonych przez nieodstrzeloną zwierzynę. Następnym krokiem było by już tylko przedlożenie gwarancji finansowych co do wypłacalności zainteresowanego. I tutaj moim zdaniem wystarczyła by kaucja , obecnie to nie sa duże kwoty, tak między 100 a 200 tyś w danym obwodzie, no wiadomo że z czasem jak się zwierzyna rozmnoży to te kwoty będą 6 cyfrowe ale miłośników zwierząt jest tak wielu że napewno wspólnymi siłami dadza radę. Oczywiście nie musi to być wcale kaucja w gotówce, mogł by to być także wpis na hipotekę (oczywiście wolną od kredytu frankowego).
  I tak to powinno wyglądać a nie k… wiezieniem ludzi straszyc.

 3. Grzegorz Pisulski

  Z całej tej ustawy to właśnie karanie z utrudnianie polowania jest najrozsądniejszym punktem. Rozumiem że można mieć negatywny stosunek do łowiectwa ale puki co polowania są legalne, co więcej koła łowieckie są zobowiązane do ich organizacji. Ciekawe jak by przeciwnicy zareagowali gdyby ktoś przyszedł na ich vege grilla z karkówka albo próbował zakłócać ich legalną manifestacje. Bycie aktywista nie daje immunitetu o czym przekonał się pan Śpiewak.

Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!