Skonfliktowanie środowiska naukowego umożliwia złe działanie politykom
Polska Akademia Nauk
Fot. Robert Kowalewski

Skonfliktowanie środowiska naukowego umożliwia politykom inicjowanie kolejnych złych reform