0:00
0:00

0:00

Przemysław Radzik - na zdjęciu u góry - informacji żąda jako niedawno nominowany przez resort Ziobry wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Rozesłał właśnie do sędziów apelacyjnych pismo z żadaniem, by sygnatariusze listu przesłali mu do 6 września 2022 roku potwierdzenie, że to oni podpisali list w obronie represjonowanych koleżanek. Ma to być potwierdzone odrecznym podpisem.

Radzik nie pisze, po co mu podpis. Może będzie weryfikował prawdziwość złożonych pod listem podpisów. A może uruchomi masowe represje wobec autorów listu np. w postaci dyscyplinarek. Bo Radzik jest też jednym z trzech rzeczników dyscyplinarnych ministra Ziobry. Razem z głównym rzecznikiem Piotrem Schabem i jego zastępcą Michałem Lasotą (Radzik jest drugim zastępcą) znani są ze ścigania niezależnych sędziów za byle co. Z informacji OKO.press wynika, że Radzik miał się mocno zdenerwować, gdy zobaczył list podpisany przez podległych mu sędziów.

Jego działania to mocny sygnał dla Komisji Europejskiej, że nie będzie żadnego wykonania wyroków TSUE i ETPCz w Polsce. A od wykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE Komisja uzależnia wypłatę Polsce miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy.

Przeczytaj także:

Radzik w ostatnich dniach pokazał też, że za nic ma orzeczenia zarówno polskich sądów, jak i TSUE. Uchylił bowiem decyzję prezeski Sądu Okręgowego w Warszawie, która przywróciła do pracy zawieszonego bezprawnie od blisko dwóch lat sędziego Igora Tuleyę. A powrót do pracy sędziów zawieszonych przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną jest jednym z warunków wypłaty miliardów z KPO.

Jak Radzik uruchomił akcję poparcia dla sędzi

Przypomnijmy. Aż 73 sędziów sędziów apelacyjnych z Warszawy i 30 sędziów Sądu Najwyższego podpisało list w obronie dwóch represjonowanych przez niego sędzi. Chodzi o sędzie Ewę Leszczyńską-Furtak i sędzię Ewę Gregajtys z Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Radzik przeniósł je bez ich zgody z wydziału karnego do wydziały pracy.

Sędzie od lat jednak orzekają w sprawach karnych i są w tym bardzo doświadczone. Decyzję Radzika można odbierać jako represję służbową za to, że w swoich wyrokach sędzie stosują wyroki TSUE i ETPCz podważające legalność neo-KRS i nominowanych przez nią neo-sędziów. A neo-sędzią jest też Radzik i Piotr Schab, który też od niedawna jest prezesem stołecznego sądu apelacyjnego. Na represyjny charakter decyzji Radzika wskazuje też to, że jednocześnie szuka on w całej Polsce sędziów, którzy chcą pracować na delegacji w podległym mu sądzie apelacyjnym, w tym w wydziale karnym.

Jego decyzja oburzyła sędziów w całej Polsce. Wyrazem tego jest list w obronie Leszczyńskiej-Furtak i Gregajtys. W liście tym sędziowie podkreślają, że decyzja Radzika narusza niezawisłość sędzi i jest sprzeczna z Konstytucją. Radzika mogło zaboleć też to, że sędziowie jego represje porównali do tych stosowanych wobec sędziów w czasach PRL. List w sekretariacie Radzika sędziowie złożyli w środę 10 sierpnia 2022 roku. Cały list opublikowaliśmy w OKO.press:

Były I prezes Sądu Najwyższego prof. Adam Strzembosz (pierwszy od lewej), uznany autorytet prawny i moralny jest jednym z sygnatariuszy listu w obronie sędzi represjonowanych przez Radzika. Prof. Strzembosz często bronił represjonowanych sędziów, tu na zdjęciu przyszedł dać wsparcie dla byłego prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN Józefa Iwulskiego, którego ściga Prokuratura Krajowa. Obok niego inni sygnatariusze listu w obronie sędzi. W środku prezes legalnej Izby Karnej SN Michał Laskowski, obok niego były już prezes legalnej Izby Cywilnej SN Dariusz Zawistowski. Fot. Mariusz Jałoszewski.

Wielka akcja obrony sędzi

Ale sędziowie się go nie boją. W niecałe dwa dni list podpisało kolejnych, blisko 783 sędziów z całej Polski. W tym podpisy złożyli były I prezes SN prof. Adam Strzembosz, były prezes TK Andrzej Rzepliński, były wiceprezes TK prof. Stanisław Biernat, sędzia TK w stanie spoczynku Wojciech Hermeliński i były prezes Izby Karnej SN Stanisław Zabłocki. Wcześniej list podpisali też prezesi legalnych Izb Sądu Najwyższego, czyli Michał Laskowski prezes Izby Karnej i Piotr Prusinowski prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. List wcześniej podpisał też były już prezes legalnej Izby Cywilnej Dariusz Zawistowski.

Ale to nie koniec. Podpisy są wciąż zbierane. Aktualną listę z podpisami można znaleźć na stronie Forum Współpracy Sędziów. To pokazuje, że sędziowie są solidarni i murem stoją za koleżankami ze stołecznej apelacji. Poniżej publikujemy nazwiska wszystkich 856 sędziów broniących sędzie Ewę Leszczyńską-Furtak i Ewę Gregajtys.

Sędzia Piotr Gąciarek z Sądu Okręgowego w Warszawie, który sam za wykonywanie wyroków ETPCz i TSUE został zawieszony przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną i broni represjonowanych sędziów tak komentuje OKO.press decyzję Radzika: „To co robi wiceprezes sądu apelacyjnego Przemysław Radzik to destrukcja wymiaru sprawiedliwości, w imię interesów politycznych jego przełożonego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry” - mówi sędzia Gąciarek. Dodaje: „To bezmyślny odwet na niezależnych sędziach ze szkodą dla sądu i prawa obywateli do rozpoznania ich sprawy w rozsądnym terminie”.

Zaś żądanie Radzika by sędziowie przesłali mu swój wzór podpisu Gąciarek ocenia tak: „To kompromitujące dla wiceprezesa i odbieram to jako próbę zastraszenia sędziów by wycofali poparcie. Jak się wydaje wiceprezes Radzik jest zaskoczony i przestraszony skalą sprzeciwu wobec jego bezmyślnych posunięć”.

Pełna lista 856 sędziów popierających list w obronie sędzi Ewy Leszczyńskiej-Furtak i Ewy Gregajtys

List jako pierwsi podpisali sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie. I teraz Radzik to ich wzywa do potwierdzenia swojego podpisu. To:

 1. Agnieszka Ambroziak
 2. Paulina Asłanowicz
 3. Beata Byszewska
 4. Bernard Chazan
 5. Maciej Dobrzyński
 6. Alicja Fronczyk
 7. Marzanna Góral
 8. Anita Górecka
 9. Marcin Graczyk
 10. Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska
 11. Edyta Jefimko
 12. Anna Kalbarczyk
 13. Ewa Kaniok
 14. Aleksandra Kempczyńska
 15. Marzena Konsek-Bitkowska
 16. Magdalena Kostro-Wesołowska
 17. Beata Kozłowska
 18. Grażyna Kramarska
 19. Przemysław Kurzawa
 20. Bożena Lasota
 21. Jerzy Leder
 22. Danuta Malec
 23. Dorota Markiewicz
 24. Marzena Miąskiewicz
 25. Anna Michalik
 26. Joanna Mrozek
 27. Robert Obrębski
 28. Marzanna Piekarska-Drążek
 29. Katarzyna Polańska-Farion
 30. Jacek Sadomski
 31. Ksenia Sobolewska-Filcek
 32. Anna Strączyńska
 33. Marcin Strobel
 34. Ewa Stryczyńska
 35. Dorota Szarek
 36. Renata Szelhaus
 37. Marta Szerel
 38. Adrianna Szewczyk-Kubat
 39. Bogdan Świerczakowski
 40. Magdalena Tymińska
 41. Dorota Tyrała
 42. Agnieszka Wachowicz-Mazur
 43. Marzena Wasilewska
 44. Małgorzata Micorek-Wagner
 45. Urszula Wiercińska
 46. Joanna Wiśniewska-Sadomska
 47. Agata Wolkenberg
 48. Agata Zając
 49. Anna Zdziarska

List podpisali sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w stanie spoczynku wspierający powyższe oświadczenie:

 1. Grażyna Bobrowska
 2. Zbigniew Cendrowski
 3. Józef Ciurko
 4. Marek Czecharowski
 5. Izabella Fick-Brzeska
 6. Maria Gleixner-Dyk
 7. Barbara Godlewska – Michalak
 8. Romana Górecka
 9. Krystyna Karolus-Franczyk
 10. Grażyna Kornas
 11. Grażyna Korycińska
 12. Jan Krośnicki
 13. Wanda Lasocka
 14. Barbara Lubańska-Mazurkiewicz
 15. Małgorzata Mojkowska
 16. Maria Mrozik-Sztykiel
 17. Witold Okniński
 18. Anna Orłowska
 19. Regina Owczarek-Jędrasik
 20. Anna Prokopiuk
 21. Maria Rodatus
 22. Paweł Rysiński
 23. Barbara Trębska
 24. Aldona Wapińska

List podpisali sędziowie Sądu Najwyższego oraz sędziowie Sądu Najwyższego w stanie spoczynku wspierający powyższe oświadczenie:

 1. Tomasz Artymiuk
 2. Teresa Bielska–Sobkowicz
 3. Bohdan Bieniek
 4. Krzysztof Cesarz
 5. Dariusz Dończyk
 6. Jolanta Franczak
 7. Katarzyna Gonera
 8. Jerzy Grubba
 9. Józef Iwulski
 10. Monika Koba
 11. Marian Kocon
 12. Anna Kozłowska
 13. Michał Laskowski
 14. Jarosław Matras
 15. Grzegorz Misiurek
 16. Anna Owczarek
 17. Marek Pietruszyński
 18. Agnieszka Piotrowska
 19. Piotr Prusinowski
 20. Zbigniew Puszkarski
 21. Krzysztof Rączka
 22. Marta Romańska
 23. Barbara Skoczkowska
 24. Romualda Spyt
 25. Krzysztof Strzelczyk
 26. Andrzej Tomczyk
 27. Roman Trzaskowski
 28. Katarzyna Tyczka-Rote
 29. Paweł Wiliński
 30. Dariusz Zawistowski

Oprócz 73 sędziów, którzy jako pierwsi podpisali list w obronie represjonowanych sędzi, już po złożeniu listu u Radzika podpisało go 783 nowych sędziów z całej Polski. I tak sędziowie warszawscy w oświadczeniu napisali:

„My niżej podpisani, w pełni popieramy stanowisko sędziów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie podjętej przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie decyzji dotyczącej zmiany przydziału i przeniesienia SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak oraz SSA Ewy Gregajtys z II Wydziału Karnego do III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec tej decyzji.

Przyłączamy się także do argumentacji wyrażonej w przywołanym stanowisku dotyczącym okoliczności i motywów działania Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, które godzą w konstytucyjne zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów, niezależności sądów oraz pozostają w jawnej sprzeczności z dobrem wymiaru sprawiedliwości, godząc tym samym w dobro uczestników postępowań sądowych. Wzywamy do zmiany decyzji, całkowicie pozbawionej merytorycznych podstaw i wyłącznie wymierzonej w Panie Sędzie, które bronią swej niezależności orzeczniczej i postępują zgodnie z rotą ślubowania sędziowskiego”.

List podpisało 192 sędziów warszawskich:

 1. SSO Anna Bator–Ciesielska
 2. SSR Marcin Babicz
 3. SSO Agnieszka Bedyńska–Abramczyk
 4. SSR Mariusz Belowski
 5. SSR Łukasz Biliński
 6. SSO Anna Błażejczyk
 7. SSO Katarzyna Bojańczyk
 8. SWSA Piotr Borowiecki
 9. SSO Edyta Bronowicka
 10. SSR Wojciech Buchajczuk
 11. SSO Tomasz Całkiewicz (w stanie spoczynku)
 12. SSA Katarzyna Capałowska
 13. SSO Marek Celej (w stanie spoczynku)
 14. SSO Janusz Cieszko
 15. SSO Agnieszka du Château
 16. SSO Paweł du Château
 17. SSO Bożena Chłopecka
 18. SSO Krzysztof Chmielewski
 19. SSO Ewa Cylc
 20. SSR Anna Czarnocka
 21. SSO Dorota Czyżewska
 22. SSO Beata Dzierżko
 23. SSO Paweł Dobosz
 24. SSO Justyna Dołhy
 25. SSO Agnieszka Domańska
 26. SSO Monika Dominiak
 27. SSO Magdalena Dobrzańska
 28. SSO Michał Doleżal
 29. SSO Maria Dudziuk
 30. SSO Alicja Dziekańska
 31. SSO Grzegorz Fidrysiak
 32. SSO Agnieszka Fronczak
 33. SSO Artur Fryc
 34. SSR Agnieszka Furman (w stanie spoczynku)
 35. SSO Anna Gałas
 36. SSO Magdalena Gałązka
 37. SSO Piotr Gąciarek
 38. SSO Renata Gąsior
 39. SSO Elwira Gocławska
 40. SSO Piotr Gocławski
 41. SSO Irena Gorel (w stanie spoczynku)
 42. SSR Grzegorz Godzina
 43. SSO Agnieszka Gradowska
 44. SSO Tomasz Grochowicz
 45. SSO Marek Grodzki
 46. SSN Irena Gromska - Szuster
 47. SSO Danuta Grunwald
 48. SSO Maciej Gruszczyński
 49. SSO Agnieszka Grzybczak - Stachyra
 50. SSO Beata Gutkowska
 51. SSR Przemysław Hałasa
 52. SSO Joanna Hut
 53. SSO Urszula Idzikowska (w stanie spoczynku)
 54. SSO Marzena Iwańska
 55. SSO Bożena Jaskuła (w stanie spoczynku)
 56. SSO Bogusława Jarmołowicz- Łochańska
 57. SSO Agnieszka Jarosz
 58. SSO Anita Jarząbek - Bocian
 59. SSR Renata Kielak – Komorowska
 60. SSN Halina Kiryło
 61. SSO Katarzyna Kisiel
 62. SSO Piotr Kluz
 63. SSO Małgorzata Kluziak (w stanie spoczynku)
 64. SSO Grzegorz Kochan
 65. SSO Iwona Konopka
 66. SSO Małgorzata Kosicka
 67. SSR Marcin Kosowski
 68. SSR Izabela Kościarz - Depta
 69. SSO Joanna Korzeń
 70. SSN Iwona Koper
 71. SSR Justyna Koska - Janusz
 72. SSO Andrzej Krasnodębski
 73. SSO Maciej Kruszyński
 74. SSO Sylwia Kulma
 75. SSO Magdalena Kurc – Mazurkiewicz
 76. SSO Renata Latosińska
 77. SSO Izabela Ledzion
 78. SSO Iwona Lizakowska - Bytof
 79. SSR Dorota Loryś – Kosylo
 80. SSR Monika Louklinska
 81. SSR Ewelina Lubieniecka
 82. SSO Aleksandra Łączyńska - Mendakiewicz
 83. SSO Monika Łukaszewicz
 84. SSO Agnieszka Łukaszuk
 85. SSO Joanna Machoń
 86. SSO Izabela Magdziarz
 87. SSO Magdalena Majewska
 88. SSO Ewa Malinowska
 89. SSO Tomasz Malinowski
 90. SSO Piotr Maksymowicz
 91. SSO Jolanta Marek – Trocha
 92. SSR Natalia Maszkiewicz
 93. SSO Jacek Matusik
 94. SSO Aleksandra Mazurek
 95. SSO Sebastian Mazurkiewicz
 96. SSN Dawid Miąsik
 97. SSR Arletta Mierzwiak
 98. SSO Bożena Miśkowiec
 99. SSO Małgorzata Młodawska - Piaseczna
 100. SSO Rafał Młyński
 101. SSR Łukasz Mrozek
 102. SSO Beata Najjar
 103. SSO Magdalena Nałęcz
 104. SSR Monika Niedziela
 105. SSO Monika Niezabitowska – Nowakowska
 106. SSO Beata Nowak
 107. SSR Małgorzata Nowak - Januchta
 108. SSO Aneta Obszyńska - Małocha
 109. SSO Renata Olejnik – Tyszka
 110. SSO Radosław Olszewski
 111. SSO Dorota Opiłowska
 112. SSO Grażyna Otola – Pawlica (w stanie spoczynku)
 113. SSO Agnieszka Owczarewicz
 114. SSR Jerzy Ożdżeński
 115. SSN Maciej Pacuda
 116. SSR Małgorzata Pałeszniak – Gańczarek
 117. SSO Monika Pawłowska
 118. 100.SSO Anna Pawłowska – Patro
 119. SSO Remigiusz Pawłowski
 120. SSR Albert Parzyszek
 121. SSO Małgorzata Perdion – Kalicka
 122. SSO Krzysztof Petryna
 123. SSO Maria Piasecka
 124. SSO Michał Piotrowski
 125. SSR Marta Pilśnik
 126. SSO Beata Piwowarska
 127. SSO Halina Plasota (w stanie spoczynku)
 128. SSA Ewa Plawgo (w stanie spoczynku)
 129. SSO Zbigniew Podedworny
 130. SSR Agata Pomianowska
 131. SSA Grzegorz Pomianowski (w stanie spoczynku)
 132. SSO Monika Popielarska
 133. SSO Anna Przesmycka
 134. SSO Anna Ptaszek
 135. SSO Dagmara Pusz-Florkiewicz
 136. SSO Magdalena Roszkowska – Matusik
 137. SSO Alina Rychlińska (w stanie spoczynku)
 138. SSO Ada Sędrowska
 139. SSO Cezary Skwara
 140. SSO Maja Smoderek
 141. SWSA Jadwiga Smołucha
 142. SSO Joanna Sieradz
 143. SSO Barbara Sierpińska (w stanie spoczynku)
 144. SSO Andrzej Sobieszczański
 145. SSO Marek Sobkowicz (w stanie spoczynku)
 146. SSR Lidia Sobotka – Paczuska
 147. SSR Jakub Sokół
 148. SSR Urszula Sorbian
 149. SSO Zenon Stankiewicz
 150. SSO Katarzyna Stasiów
 151. SSO Andrzej Sterkowicz
 152. SSO Maja Stępkowska – Michalska
 153. SSR Małgorzata Szamborska (w stanie spoczynku)
 154. SSO Katarzyna Szaniawska-Stejblis
 155. SSN Maria Szulc
 156. SSO Ireneusz Szulewicz
 157. SSO Anna Szymacha – Zwolińska
 158. SSO Iwona Szymańska
 159. SSO Anna Szymańska – Grodzka
 160. SSO Ewa Talarczyk
 161. SSR Magdalena Taraszkiewicz – Sołtys
 162. SSO Ewa Teofilak
 163. SSR Joanna Tertil
 164. SSR Monika Tkaczyk - Turek
 165. SWSA Arkadiusz Tomczak
 166. SSR Katarzyna Tomczak
 167. SSO Igor Tuleya
 168. SSO Maria Turek
 169. SSO Ludmiła Tułaczko
 170. SSO Beata Tymoszów
 171. SSO Anna Tyrluk – Krajewska
 172. SSO Jacek Tyszka
 173. SSO Sylwia Urbańska
 174. SSO Bolesław Wadowski
 175. SSN Karol Weitz
 176. SSR Dorota Walczyk
 177. SSR Rafał Waszkiewicz
 178. SSR Marcin Waszkiewicz
 179. SSO Beata Wehner
 180. SSO Remigiusz Wehner
 181. SSO Anna Wielgolewska
 182. SSO Anna Wierciszewska – Chojnowska
 183. SSO Agnieszka Wojciechowska - Langda
 184. SSO Piotr Wojtysiak
 185. SSO Magdalena Wójcik
 186. SSR Katarzyna Wróbel – Zumbrzycka
 187. SSO Agnieszka Zakrzewska - Leżańska (w stanie spoczynku)
 188. SSO Janusz Zalewski
 189. SSO Joanna Zaremba
 190. SSO Hubert Zaremba
 191. SSO Anna Zawadka
 192. SSO Anna Zborzyńska
 193. SSR Urszula Żółtak

List w obronie represjonowanych sędziów podpisało też 591 sędziów z całej Polski. To:

 1. Prezes SN prof. Adam Strzembosz, sędzia SN w stanie spoczynku
 2. Prezes TK prof. Andrzej Rzepiliński, sędzia TK w stanie spoczynku
 3. Wiceprezes TK prof. Stanisław Biernat, sędzia TK w stanie spoczynku
 4. Prezes Izby Karnej SN, Stanisław Zabłocki, sędzia SN w stanie spoczynku
 5. Agnieszka Niklas-Bibik, SO Słupsk
 6. Włodzimierz Brazewicz, SA Gdańsk
 7. Marek Nawrocki, SO Elbląg
 8. Bogdan Kostyk, SR Miastko
 9. Jolanta Jeżewska, SR Gdynia
 10. Beata Morawiec, SO Kraków
 11. Maciej Czajka, SO Kraków
 12. Marek Szymanowski, SA Białystok
 13. Barbara Augustyniak, SA Łódź
 14. Tamara Kulczewska-Miszczak, SO Słupsk
 15. Aleksandra Janas, SA Katowice
 16. Jacek Niedzielski, WSA Gorzów Wlkp
 17. Jarosław Konopka, SR we Włocławku
 18. Jędrzej Czerwiński, SR TORUŃ
 19. Grzegorz Kasicki, SO Szczecin
 20. Małgorzata Frąckowiak-Mitura SR Lębork
 21. Dominik Czeszkiewicz, SR Suwałki
 22. Marcin Świerk, SO Rzeszów
 23. Marta Krajewska-Drozd, SO Rzeszów
 24. Andrzej Borek, SO Rzeszów
 25. Marzena Ossolińska-Plęs, SO Rzeszów
 26. Anna Romańska, SO Rzeszów
 27. Tomasz Wojciechowski, SO Rzeszów
 28. Michał Olszewski SR Kościan
 29. Agnieszka Olszewska SR Kościan
 30. Patrycja Wojewódka, SR Elbląg
 31. Agnieszka Sadecka, SO Tarnów
 32. Mariusz Sadecki, SO Tarnów
 33. Piotr Wicherek, SO Tarnów
 34. Małgorzata Banaś SO Słupsk
 35. Katarzyna Wesołowska Zbudniewek SO Łódź
 36. Maciej Ferek SO Kraków
 37. Justyna Małłek-Napierała, SR Leszno
 38. Jerzy Nawrocki, SA Lublin
 39. Marcin Hebda, SR Bochnia
 40. Wanda Dumanowska SO Słupsk w st. spocz.
 41. Dariusz Dumanowski SO Słupsk w st. spocz.
 42. Dorota Machura-Chrzanowska SR Myślenice
 43. Małgorzata Wiśniewska SO w Poznaniu
 44. Marek Jankowski, SR Gdańsk-Południe w Gdańsku
 45. Monika Frąckowiak, SR Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 46. Arkadiusz Rybarczyk SR Szamotuły
 47. Andrzej Smyczyński, SR Piła
 48. Barbara Kołodziejczak-Osetek, WSA Warszawa
 49. Aleksandra Szumińska, SO Słupsk
 50. Marcin Garcia Fernandez, SO w Poznaniu
 51. Anna Kulczewska-Garcia, SO w Poznaniu
 52. Ryszard Małecki, SO w Poznaniu
 53. Małgorzata Małecka, SO w Poznaniu
 54. Mariusz Sygrela, SO w Poznaniu
 55. Weronika Klawonn, SO Gdańsk
 56. Urszula Jabłońska-Maciaszczyk, SO w Poznaniu
 57. Bartłomiej Starosta, SR Sulęcin
 58. Jacek Musielak, SO w Poznaniu
 59. Małgorzata Winkler-Galicka, SO w Poznaniu
 60. Beata Woźniak, SO w Poznaniu
 61. Jarosław Grobelny, SO w Poznaniu
 62. Krzysztof Godlewski, SO w Poznaniu
 63. Joanna Ciesielska-Borowiec, SO w Poznaniu
 64. Małgorzata Ferek SO w Krakowie, w st. spocz.,
 65. Agnieszka Matuszewska, SSR Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 66. Jacek Satko, SO Tarnów
 67. Leszek Matuszewski, SO w Poznaniu
 68. Przemysław Okowicki, SO w Poznaniu
 69. Maciej Świergosz, SA w Poznaniu
 70. Maciej Agaciński, SO w Poznaniu
 71. Piotr Marciniak, SO w Poznaniu
 72. Magdalena Ławrynowicz, SO w Poznaniu
 73. Przemysław Wita, SSR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 74. Piotr Gerke, SO w Poznaniu
 75. Joanna Rucińska, SO w Poznaniu
 76. Aleksandra Sołtysińska, SO Kraków
 77. Jakub Lęcznar, SR Tarnów
 78. Joanna Makarska, SO w Krakowie
 79. Edyta Barańska, SO w Krakowie
 80. Marzena Stoces, SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
 81. Dariusz Mazur, SO w Krakowie
 82. Wojciech Maczuga, SO w Krakowie
 83. Jarosław Łuczaj, WSA w Warszawie
 84. Katarzyna Baryła, SR w Rzeszowie
 85. Anna Korwin-Piotrowska, SO Opole
 86. Zbigniew Harupa, SO Opole
 87. Agata Wasilewska Kawałek, SO w Krakowie
 88. Hanna Ratajczak, SO w Poznaniu w st.spoczynku
 89. Edyta Żyła, SO w Krakowie
 90. Marcin Miczke, SO w Poznaniu
 91. Jarosław Ochocki, SO w Poznaniu
 92. Elżbieta Fijałkowska, SA w Poznaniu
 93. Beata Donhöffner Grodzicka SR dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
 94. Ewa Ługowska, SR w Wieliczce
 95. Jarosław Walentynowicz, SR Kętrzyn
 96. Bożena Gawrońska, SO Kielce
 97. Joanna Hetnarowicz-Sikora, SR Słupsk
 98. Hanna Mincer SR Toruń
 99. Ewa Gaczyńska SR Radom.
 100. Adam Kawczyński SO Radom
 101. Joanna Krzyżanowska, SR Słupsk
 102. Sylwester Miziołek WSA Kielce
 103. Katarzyna Trzosińska, SR Gròjec
 104. Robert Kirejew, SA Katowice
 105. Bożenna Blitek, WSA Kraków w st. spocz.
 106. Sandra Kraszewska SR Kościan
 107. Tomasz Mucha, SO w Rzeszowie.
 108. Dorota Lutostańska, SO Olsztyn
 109. Dominik Ciężki, SR Sławno,
 110. Katarzyna Wierzbicka, SO Kraków
 111. Joanna Kasicka SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
 112. Anna Głowacka, SO w Krakowie
 113. Rafał Wagnerowski, SO Tarnów
 114. Piotr Głowacki WSA w Krakowie
 115. Zofia Lehmann, SO w Poznaniu, w st. spoczynku
 116. Katarzyna Obst, SO w Poznaniu
 117. Dorota Maciejewska-Papież, SO w Poznaniu
 118. Jacek Targoński, SR w Świnoujściu
 119. Alicja Targońska, SR w Świnoujściu
 120. Małgorzata Goldbeck-Malesińska, SA w Poznaniu
 121. Marta Knotz, SR w Koszalinie
 122. Anna Kaźmierczak, SR w Białogardzie
 123. Magda Inerowicz, SO w Poznaniu
 124. Wioletta Łepecka, SR w Radomiu
 125. Agnieszka Chaciej, SO w Radomiu
 126. Agnieszka Kędzierska, SO w Poznaniu
 127. Katarzyna Gawecka, SO w Poznaniu
 128. Danuta Kasprzyk, SO w Poznaniu
 129. Waldemar Bąk, SO w Poznaniu w st. spoczynku
 130. Katarzyna Orłowska Mikołajczak SR Koszalin
 131. Agnieszka Staszak, SO w Poznaniu
 132. Marzena Łukaszewska-Niewrzęda, SO w Poznaniu
 133. Piotr Czerczak, SR w Koszalinie
 134. Andrzej Niewrzęda, SR w Gostyniu
 135. Barbara Rymaszewska, WSA Łódź w st. spoczynku
 136. Krzysztof Pietkowski, SR Koszalin
 137. Maria Stelska SO w Lublinie
 138. Renata Kościjańska, SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 139. Anna Górnik SO Szczecin
 140. Małgorzata Gulczyńska, SA w Poznaniu
 141. Ewa Wieczór, SO Gorzów Wielkopolski
 142. Agnieszka Straub-Cegiełłko SR Lublin - Zachód
 143. Marek Wieczór SO Gorzów Wielkopolski
 144. Ewa Michna, WSA Kraków
 145. Grażyna Firek sędzia w stanie spoczynku WSA w Krakowie
 146. Marek Gralec, SO Radom
 147. Alicja Mazurkiewicz, SR w Wałczu
 148. Agnieszka Froehlich, SR w Szczecinku
 149. Waldemar Nawrocki SO Tarnów
 150. Konrad Kujawa SR Szczecin-Centrum
 151. Magdalena Klafetka Bielińska SR Koszalin
 152. Piotr Czerkawski SO Płock
 153. Maria Zawadzka, WSA Kraków
 154. Krzysztof Duchnik, SSR w st. spoczynku.
 155. Magdalena Horbacz, SO w Poznaniu
 156. Jacek Bytner, SR w Wągrowcu
 157. Dorota Goss-Kokot, SA w Poznaniu w st.spoczynku
 158. Izabella Czerkawska SR w Płocku
 159. Marcin Radwan, SO w Poznaniu
 160. Jerzy Paliwoda SR w Pile
 161. Agnieszka Bajor, SR w Białogardzie
 162. Arleta Wawrzynkiewicz SO Gorzów Wielkopolski.
 163. Piotr Błaszak, SO w Poznaniu
 164. Bogdan Wysocki, SA w Poznaniu
 165. Andrzej Adamczuk, SO w Poznaniu
 166. Katarzyna Boruń-Bamburak, SR w Koszalinie
 167. Jakub Kościerzyński SR Bydgoszcz
 168. Ewa Palmowska SO Kielce
 169. Bartłomiej Kozieł SR Drawsko Pomorskie
 170. Zbigniew Małysa SR Brzesko
 171. Ewa Kurasz SR Bartoszyce
 172. Paweł Rygiel SA Kraków
 173. Paulina Kuźma SO Łódź
 174. Karolina Grams SR Drawsko Pomorskie
 175. Jaromierz Sobusiak SO Tarnów
 176. Monika Rogowska-Wałęga SR Tarnów,
 177. Katarzyna Kozicka-Kania SR Tarnów,
 178. Małgorzata Adamczyk SR Tarnów,
 179. Aneta Słowik, SR Tarnów
 180. Anita Ciećwierz SR Płock
 181. Justyna Piś-Barganowska SO Toruń
 182. Ewa Pijańska SO Poznań
 183. Jan Filipczyk SO Słupsk w st. spocz.
 184. Joanna Mrozińska SR Bydgoszcz
 185. Małgorzata Kudyk SR Kraków Śródmieście
 186. Mariola Watemborska SO Słupsk
 187. Kamil Jarocki SO Gorzów Wielkopolski
 188. Ewa Gut, SO Tarnów
 189. Katarzyna Gołaszewska-Dopierała SR w Śremie
 190. Iwona Kubińska SR Kościan
 191. Monika Pawłowska-Radzimierska SO w Łodzi
 192. Rafał Hevler, SR w Nowym Sączu
 193. Piotr Ciecierski, SR w Choszcznie
 194. Przemysław Wielgusz SR Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 195. Katarzyna Pietrulewicz, SR Koszalin
 196. Wanda Wieczorek, SR Koszalin
 197. Joanna Wolniakowska, SR Szczecin- Centrum w Szczecinie
 198. Beata Bukowska, SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 199. Jacek Grudziński, SO w Poznaniu
 200. Małgorzata Moskwa SA w Rzeszowie
 201. Monika Szeleźniak SSR Gdynia
 202. Piotr Moskwa sędzia w stanie spoczynku SA w Rzeszowie
 203. Jolanta Sikorska, Sąd Rejonowy w Toruniu
 204. Dorota Podskalna - Baum, SR w Nowym Sączu,
 205. Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel SR Tarnów
 206. Marek Syrek, SO Tarnów
 207. Małgorzata Sadowska, SO w Poznaniu
 208. Marzena Gregorczyk, SR w Bielska-Białej
 209. Zbigniew Zabawa SO Tarnów
 210. Anna Taraszkiewicz SR w Nakle nad Notecią
 211. Adam Sygit SO w Bydgoszczy
 212. Roman Andrzejewski, SO w Gorzowie Wlkp
 213. Michał Bober, SA Gdańsk
 214. Joanna Nyczka SR w Kościanie
 215. Rafał Maciejewski SO w Łodzi
 216. Małgorzata Brzózka-Chamala SR w Częstochowie
 217. Grażyna Kicińska SR w PŁOCKU
 218. Tomasz Białka SO Nowy Sącz
 219. Joanna Szoska, SR w Nowym Sączu
 220. Agnieszka Mroczek, SR Koszalin
 221. Marek Szcześniak SR Toruń
 222. Marlena Czapnik, SO Koszalin, w st. spocz.
 223. Aleksander Kierczak SR Bielsko-Biała
 224. Ewa Kosiec, SO Koszalin, w st. spocz.
 225. Marcin Loranc SR Żywiec
 226. Andrzej Franczyk, SR Dąbrowa Tarnowska
 227. Renata Henich SR Tarnów,
 228. Piotr Henich SR Tarnów
 229. Barbara Wójcik SO Tarnów
 230. Katarzyna Mazurek SO we Włocławku
 231. Jerzy Strzygocki SO Bielsko-Biała
 232. Krzysztof Swadźba SR BIELSKO-BIAŁA
 233. Ewa Bońkowska-Końca, SO w st. spoczynku
 234. Jacek Gacek, SO w Nowym Sączu, w st. spocz.
 235. Karol Ratajczak, SA w Poznaniu
 236. Zofia Klisiewicz, SO w Nowym Sączu w st. spoczynku.
 237. Agnieszka Buraczewska SR Słupsk
 238. Michał Ziemniewski, SO w Poznaniu
 239. Wojciech Langer, SR Nowy Sącz
 240. Ewa Małek SR Tarnów
 241. Sławomir Solnica SR Kołobrzeg
 242. Zygmunt Lewandowski, SO w Poznaniu w st.spoczynku
 243. Beata Brachmańska, SO w Poznaniu w st.spoczynku
 244. Wojciech Modrzyński sąd Okręgowy w Toruniu
 245. Katarzyna Kwilosz-Babiś SO Nowy Sącz
 246. Magdalena Kocój, SO w Rzeszowie
 247. Anna Borowiec, SO w Rzeszowie
 248. Adam Borowiec, SR w Rzeszowie
 249. Renata Kawecka SO Bielsko-Biała
 250. Stanisława Strauchmann, SR Koszalin, w st. spocz.
 251. Bożena Piech, SR Koszalin
 252. Małgorzata Drgas-Dziemianko, SO w Poznaniu w st.spoczynku
 253. Ewa Blumczyńska, SO w Poznaniu
 254. Magdalena Grzywaczewska SR Grójec
 255. Wiesława Batorowicz, WSA w Poznaniu
 256. Anna Szczepaniak SR Płock
 257. Monika Rutkowska Żebryk SR Koszalin
 258. Anna Nitkowska-Sajdak SR Bielsko-Biała
 259. Tomasz Klimczak SR w Choszcznie
 260. Kamila Klimczak SR w Stargardzie
 261. Aleksandra Marek-Ossowska, SR Toruń
 262. Małgorzata Redmerska-Górna SR Brodnica
 263. Tomasz Marczyński SR w Bełchatowie
 264. Ilona Kolarz SO w Bielsku-Białej
 265. Jacek Szoski, SO w Nowym Sączu, w st. spocz.
 266. Hanna Bieganowska - Korolko SO w Toruniu
 267. Dominik Bogacz SO Częstochowie
 268. Agnieszka Gocek SO w Łodzi
 269. Jarosław Poch SO w Częstochowie
 270. Beata Łapińska SO w Piotrkowie Trybunalskim
 271. Agnieszka Gałkowska SO w Częstochowie
 272. Piotr Sikora SO w Częstochowie
 273. Dorota Ociepa-Biel SO w Częstochowie
 274. Marek Przysucha SO w Częstochowie
 275. Dorota Suchecka-Jasińska SR w Radomiu
 276. Aneta Rowińska - Zawada SR w Radomiu
 277. Sławomir Forenc SR w Bełchatowie
 278. Aneta Świtalska-Forenc SR w Bełchatowie
 279. Sławomir Więckowski SR TORUŃ
 280. Tomasz Borowczak, SO w Poznaniu
 281. Łukasz Sajdak,SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 282. Małgorzata Woźniak-Zendran, SA w Poznaniu
 283. Ludmiła Dulka-Twarogowska SR Wąbrzeźno
 284. Bartosz Danielski, SR w Nowym Sączu
 285. Grzegorz Wójtowicz SO Radom
 286. Marcin Kobylski,SO Radom
 287. Władysława Motak SO Szczecin, stan spoczynku
 288. Przemysław Horak, SA w Poznaniu
 289. Krzysztof Twarogowski SR Wąbrzeźno
 290. Anna Kierończyk SSO Radom
 291. Zbigniew Kierończyk SSO Radom w st. spoczynku
 292. Anna Czerwińska SR TORUŃ
 293. Beata Kasprzyk SR Toruń
 294. Renata Pohl SA w Poznaniu
 295. Tomasz Zawiślak, SR dla Wrocławia-Śródmieścia
 296. Ewa Mroczek, SR Działdowo - w stanie spoczynku
 297. Andrzej Bosak SO Tarnów
 298. Klara Łukaszewska, SO Jelenia Góra
 299. Jolanta Tomala SO we Włocławku (sędzia w stanie spoczynku)
 300. Paulina Walter - Fabiszewska SR we Włocławku
 301. Małgorzata Nowaczewska-Małek SO Radom
 302. Katarzyna Zawiślak, SO we Wrocławiu
 303. Andrzej Znak SO w Częstochowie
 304. Dariusz Podyma SO w Częstochowie
 305. Adam Synakiewicz SO w Częstochowie
 306. Katarzyna Motylska Kucharczyk SO Łódź
 307. Urszula Adamik SO w Częstochowie
 308. Michał Nawrocki SR w Częstochowie
 309. Sławomir Jęksa, SO w Poznaniu
 310. Małgorzata Paździerska SSO Włocławek
 311. Dorota Zabłudowska SR Gdańsk-Południe
 312. Katarzyna Sidyk SO w Częstochowie
 313. Lidia Wojak SR Kraków Nowa Huta
 314. Małgorzata Goździejewska SR w Radomiu
 315. Sławomir Pałka SR Oława
 316. Ryszard Lebioda SO w Łodzi
 317. Katarzyna Mieszkowice SR Płock
 318. Ewa Piotrowska SO Płock w st. spoczynku
 319. Eliza Skotnicka SR w Kłodzku
 320. Grzegorz Wesołowski SR w Kłodzku
 321. Magdalena Marczyńska SO w Piotrkowie Trybunalskim
 322. Bogdan Kijak SO w Nowym Sączu
 323. Hanna Życka-Kawęcka SR w Koszalinie
 324. Aneta Sudomir-Koc SO Włocławek
 325. Radosław Ślęzak SR w Środzie Śląskiej
 326. Justyna Szurgacz-Ślęzak SR dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu
 327. Anna Zaniewska-Malik SO Tarnów -stan spoczynku
 328. Aneta Andel SR w Kłodzku
 329. Urszula Wicińska SR dla ìWrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
 330. Maciej Szulc SO Gorzów Wielkopolski
 331. Filip Wesołowski, SR dla Wrocławia-Fabrycznej
 332. Jan Futro, SA w Poznaniu w st.spoczynku
 333. Anna Knapczyńska SO Włocławek
 334. Grzegorz Kurdziel, SR dla Wrocławia- Śródmieścia we Wrocławiu
 335. Anna Bojanowska-Wysmołek SR w Częstochowie
 336. Aleksander Brzozowski, SO w Poznaniu
 337. Waldemar Żurek, SO Kraków
 338. Anna Migdał SR Bochnia
 339. Jarosław Turczyn SO Słupsk
 340. Magdalena Modrzyńska SR Elbląg
 341. Katarzyna Pawlicka SR Płock
 342. Anna Gruszczyńska SR Kołobrzeg
 343. Daniel Żegunia SR Słupsk
 344. Alina Jabłonowska SR Brodnica
 345. Sylwia Piasecka SR Człuchów
 346. Marzena Gancarz, SO Gdańsk
 347. Dorota Lenarczyk SR Żywiec
 348. Aleksander Przysiężniak SR Kraków Podgórze
 349. Ewa Kulawik-Rudzińska, SR Starogard Gdański
 350. Anna Rybicka-Hałabis, SR Lublin-Zachód w Lublinie
 351. Marek Miłosz, SR w Radomiu
 352. Anna Miłosz, SR w Kozienicach
 353. Lucyna Samolińska SO Włocławek
 354. Hanna Rucińska SA Gdańsk
 355. Małgorzata Gerszewska SSA Gdańsk w stanie spoczynku
 356. Walentyny Łukomskiej - Drzymała SA Lublin
 357. Ewa Maciejewska SO Łódź
 358. Paweł Barański SO Łódź
 359. Aneta Sobolewska-Żukiel SR Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 360. Maciej Kawałko SO Szczecin
 361. Anna Juszczyk-Wiśniewska WSA Gorzów Wielkopolski
 362. Adam Mainka-Pawłowski SR Siemianowice Śląskie
 363. Małgorzata Chwal-Iskierska SR w Bytowie w st.spoczynku
 364. Jan Iskierski SR w Bytowie w st.spoczynku
 365. Barbara Rennert WSA Poznań
 366. Dariusz Kocierz SR Żywiec
 367. Rafał Leszczyński SR Zamość
 368. Aleksandra Panicz SR Choszczno
 369. Violetta Dodot SR Kościan
 370. Katarzyna Kuleta-Balcerek SR Płock
 371. Renata Wardzińska-Kołb, SO w Poznaniu
 372. Michał Kuczkowski, SO w Poznaniu
 373. Marzena Kluba SSO Łódź
 374. Krzysztof Krygielski SR Olsztyn
 375. Michał Kacprzak SR Olsztyn
 376. Mirosław Wieczorkiewicz SO Olsztyn w stanie spoczynku
 377. Rafał Jerka SO Olsztyn
 378. Magdalena Luśtyk-Barańska SR Kozienice
 379. Joanna Bieńkowska-Kolarz SR Olsztyn
 380. Hanna Wujkowska SO Włocławek
 381. Jacek Łata SO Radom
 382. Karol IKE Duninowski SSO Łódź
 383. Piotr Górecki, SA w Poznaniu w st.spoczynku
 384. Tomasz Tokarski SR Kraków Nowa Huta w Krakowie
 385. Małgorzata Kaźmierczak, SA w Poznaniu
 386. Ewa Dietkow SO w Warszawie
 387. Wiesław Zachara SO Tarnów
 388. Janusz Bociąga WSA Kraków w stanie spoczynku
 389. Elżbieta Cel SR Szczytno w stanie spoczynku
 390. Aleksandra Wesołowska, SO w Legnicy w stanie spoczynku
 391. Renata Masły-Macioszek, SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
 392. Izabela Korpik, SO w Poznaniu
 393. Iwona Jamróz Zdziubany SSO Łódź
 394. Teresa Suchcicka SA Karolina Gonet- Szwarga SR Tarnów
 395. Jerzy Andrzejewski, SO w Poznaniu
 396. Maja Jabłońska SR Olsztyn
 397. Edward Panek SO Tarnów
 398. Jacek Bania SO Tarnów
 399. Andrzej Żuk SO Jelenia Góra
 400. Tomasz Skowron SO Jelenia Góra
 401. Dominika Gotthardt SR Zgorzelec
 402. Maciej Rozpędowski, SA w Poznaniu
 403. Jakub Pisarek, SR Bielsko- Biała
 404. Wojciech Hermeliński, sędzia TK w stanie spoczynku
 405. Agnieszka Maziarek-Bielecka SR Lipsko
 406. Bogdan Radomski SA Lublin, w stanie spoczynku
 407. Maria Jaworska, SO Toruń
 408. Bożena Grubba, SA w Gdańsku w stanie spoczynku
 409. Aleksandra Jamróz, SR Łódź Śródmieście
 410. Magdalena Kuczyńska SA w Lublinie
 411. Tomasz Krawczyk SO Łódź
 412. Katarzyna Kazaniecka-Kapała, SO Gdańsk
 413. Maria Sałańska-Szumakowicz, SA w Gdańsku w stanie spoczynku
 414. Bartosz Kosielski SR Łódź Śródmieście
 415. Ewa Kaźmierczak, SO w Poznaniu
 416. Paweł Lasoń SO w Piotrkowie Trybunalskim
 417. Jacek Szerer SO Świdnica
 418. Urszula Sipińska-Sęk SO w Piotrkowie Trybunalskim
 419. Iwona Krzeczowska-Lasoń SA Gdańsk
 420. Lucyna Ramlo, SA Gdańsk,
 421. Adam Bojko SO w Piotrkowie Trybunalskim
 422. Piotr Fal SR w Bełchatowie
 423. Joanna Buczkowska-Prajs SR Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
 424. Krzysztof Kozłowski, SR Wysokie Mazowieckie
 425. Sławomir Cilulko, SO Białystok
 426. Wiesław Żywolewski, SO Białystok
 427. Mariusz Kurowski, SO Białystok
 428. Aleksandra Urban, SA w Gdańsku w stanie spoczynku
 429. Paweł Baliński SR w Radomsku
 430. Anna Wołujewicz SR Człuchów
 431. Ewa Gwiazdowska SR w Radomiu
 432. Karolina Sosińska SR Kraków Podgórze
 433. Tomasz B. Bac SR Kraków Podgórze
 434. Antoni Łuczak, SO w Poznaniu
 435. Ewa Łabno-Smoleń, SR Tarnów w stanie spoczynku
 436. Konrad Mosakowski, SR w Lipnie
 437. Czesław Szymanówka, SR Człuchów
 438. Daniel Strzelecki, SO Jelenia Góra
 439. Paweł Wewiórski, SR Elbląg
 440. Magdalena Budzyńska-Górecka SSA w Gdańsku w stanie spoczynku
 441. Jerzy Andrzejewski SSA w Gdańsku w stanie spoczynku
 442. Beata Zielińska z SR w Radomiu
 443. Iwona Wiraszka z SR w Radomiu
 444. Jolanta Sudoł, SO Słupsk, w st. spoczynku
 445. Barbara du Chateau SSA w Lublinie
 446. Alina Czubieniak SO Gorzów Wlkp.
 447. Jarosław Rutkowski SO Gorzów Wlkp.
 448. Adriana Orzechowska SO Radom
 449. Karolina Głazińska-Izdebska, SR Golub-Dobrzyń
 450. Grażyna Szymańska-Pasek, SO Ostrołęka w st. spoczynku
 451. Andrzej Piersa, SR Ostrołęka,
 452. Dorota Wilczek SR dla Wrocławia-Krzyków
 453. Tomasz Klimko, SR dla Wrocławia-Fabrycznej
 454. Mariola Skierś, SO w Poznaniu
 455. Jacek Barczewski, SO Olsztyn,
 456. Aleksandra Zygmund-Bogacz, SR Gorzów Wlkp.
 457. Olimpia Barańska-Małuszek, SR Gorzów Wlkp.
 458. Robert Słabuszewski, SR Strzelce Krajeńskie
 459. Beata Wolska, SR Gorzów Wlkp.
 460. Paweł Gnutek SO Nowy Sącz
 461. Tomasz Błaszkiewicz, SR Sulęcin
 462. Renata Nowosadzka, SO Gorzów Wlkp.
 463. Marek Osowicki, SR Człuchów
 464. Dorota Zarzecka, SSA Białystok
 465. Joanna Górczak, SR Sulęcin
 466. Monika Ciemięga SR Opole
 467. Monika Krzysztofik SR Opole
 468. Sławomir Steinborn, SA Gdańsk
 469. Bożena Makowczenko SR Giżycko,
 470. Marek Makowczenko SR Giżycko,
 471. Katarzyna Garbarczyk, SR Giżycko,
 472. Alina Kowalewska, SR Giżycko,
 473. Jolanta Dzitowska, SR Giżycko,
 474. Grażyna Słonczyńska-Tokarz, SR Dąbrowa Tarnowska
 475. Anna Zimowska-Legutko SR Dąbrowa Tarnowska,
 476. Rafał Serafin SR Tarnów
 477. Aleksandra Mitros, SO w Szczecinie
 478. Sybilla Bernatowicz, SR Strzelce Krajeńskie
 479. Zbigniew Pietrynko, SO Bielsko -Biała
 480. Lech WIŚNIEWSKI SR Kozienice
 481. Renata Tarnowska, SO w Szczecinie
 482. Anna Pater SO w Nowym Sączu
 483. Ewa Bem-Kozioł SR Tarnów
 484. Jacek Szerer SO Świdnica
 485. Halina Czaban SA Białystok
 486. Olga Kurowska SR Słupsk
 487. Grażyna Szyburska-Walczak SA Wrocław w st. spoczynku
 488. Ewa Piróg, SR dla Krakowa LO pl ze Śródmieścia
 489. Kamil Mazur-Czerniecki, SR Międzyrzecz
 490. Sławomir Soroka, SR Gorzów Wlkp.
 491. Paweł Halada, SR Ropczyce
 492. Ewa Bem-Kozioł SR Tarnów
 493. Wiesław Grajdura SO Tarnów
 494. Katarzyna Grodź-Mużyło SR PiZ Szczecin
 495. Anna Lewita-Horyd SR Szczecinek
 496. Kazimierz Kmak SO w Nowym Sączu
 497. Hanna Miłkowska SSR w st.spoczynku w Szczecinie
 498. Katarzyna Mazurkiewicz SR w Szczecinku
 499. Joanna Chmara SR w Szczecinku
 500. Ireneusz Góra SR w Szczecinku
 501. Michał Pieńkowski SO Ostrołęka
 502. Leszek Osiński, SR w Golubiu-Dobrzyniu
 503. Emilia Błażewicz, SR w Sławnie
 504. Krzysztof Rogalewicz, SR w Golubiu-Dobrzyniu
 505. Izabela Cieślińska SO Wrocław
 506. Irena Piotrowska SA Katowice
 507. Barbara Paszkowska SR w Białymstoku
 508. Marek Rymarski SR w Białymstoku
 509. Beata Barylak-Pietrzkowska SA Kraków w st. spocz.
 510. Renata Czeluśniak WSA Kraków
 511. Marta Kiszowara SR w Białymstoku
 512. Agnieszka Zięba SR Brzesko
 513. Wanda Zaleśna-Dziedzic SR Brzesko
 514. Marzena Famielec-Roch SR Bochnia
 515. Jagoda Kurowska SR Żywiec
 516. Jerzy Pałka, SO Ostrołęka
 517. Elżbieta Piotrowska, SO w Legnicy w stanie spoczynku
 518. Beata Głuszak, SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
 519. Robert Figurski, SO w Legnicy w stanie spoczynku
 520. Anna Bury, SO w Legnicy
 521. Krzysztof Urbaniak, SR w Pleszewie,
 522. Katarzyna Mituta -Nawrocka, SR w Kaliszu,
 523. Mariusz Drygas, SR w Kaliszu
 524. Marek Jałowiecki-Paruch SR Brzesko
 525. Jakub Boryczko SR Tarnów
 526. Irena Różańska -Dorosz SA we Wrocławiu w st. spoczynku
 527. Wioletta Łopatowska-Bąkiewicz, SR w Golubiu-Dobrzyniu
 528. Katarzyna Kalwak, SR Oleśno
 529. Krystian Markiewicz, SO Katowice
 530. Aleksandra Litwin-Górzyńska Sąd Rejonowy w Płocku
 531. Jolanta Wodzińska-Flakiewicz Sąd Rejonowy w Płocku
 532. Aleksandra Wrzesińska-Nowacka NSA
 533. Iwona Bogucka NSA
 534. Anna Szymczak, SO w Radomiu
 535. Leszek Rzeźnik SO w stanie spoczynku w Radomiu
 536. Ewa Zawacka SR TORUŃ
 537. Anna Pilarz SR Częstochowa
 538. Katarzyna Goliniewska SR Częstochowa
 539. Teresa Rak SA w Krakowie w stanie spoczynku
 540. Wiesław Oryl, SO Ostrołęka
 541. Ryszard Warda SO Ostrołęka
 542. Artur Bobiński, SO Ostrołęka
 543. Grażyna Baran SO Kraków
 544. Anna Sterkowicz, SR Tarnów
 545. Agnieszka Bednarz SR Częstochowa
 546. Barbara Kokoryn, SR Olsztyn,
 547. Marzena Pok SO Częstochowa
 548. Joanna Knapińska SR Częstochowa
 549. Jacek Włodarczyk SO Częstochowa
 550. Izabela Wawrzynkiewicz SO Łódź
 551. Anna Zyskowska Jadczak SSO Łódź
 552. Katarzyna Gulbinowicz SR Częstochowa
 553. Paweł Betlejewski SR Częstochowa
 554. Cezary Dziurkowski SR Częstochowa
 555. Bartłomiej Mikosz SR dla Krakowa-Krowodrzy w st. spocz.
 556. Mariusz Musiał SO Tarnów
 557. Rafał Rosiek SR Bochnia
 558. Natasza Czarny, SR Wieliczka
 559. Izabela Fountoukidis, SO w Krakowie
 560. Małgorzata Siwiec-Niemczuk, SR dla Krakowa-Nowej Huty
 561. Monika Czajka, SR dla Krakowa - Krowodrzy
 562. Michał Wójcik, SR dla Krakowa- Nowej Huty
 563. Anna Zgud, SR dla Krakowa - Krowodrzy
 564. Zbigniew Zgud, SO w Krakowie
 565. Justyna Dresler-Sewerska SR dla Krakowa - Nowej Huty
 566. ​​Renata Siry, SR Tarnów
 567. Hanna Piekarska, SR w Jarocinie, sędzia w st. spoczynku,
 568. Małgorzata Kurjata SR w Krotoszynie
 569. Maria Zgiet-Zawadzka SO Warszawa
 570. Małgorzata Grabowska SR Częstochowa
 571. Ireneusz Grodek SO w Piotrkowie Trybunalskim
 572. Beata Jarosz SO Częstochowa
 573. Karolina Braszczyńska SR Częstochowa
 574. Michał Lewoc SR Legnica
 575. Marek Ruciński SR
 576. Marek Tyciński SR TORUŃ
 577. Izabela Katzig, SR Koszalin
 578. Maria Mikołajczak-Strembicka, SO w Legnicy w stanie spoczynku
 579. Elżbieta Hallada, SO w Legnicy
 580. Anna Sękowska, WSA w Warszawie
 581. Beata Maciejewicz-Gawron SO Kraków
 582. Anna Bosak-Ziomek SO Kraków
 583. Mikołaj Tomaszewski, SA w Poznaniu
 584. Robert Kuczyński SA we Wrocławiu
 585. Marek Omelan SO w Elblągu
 586. Barbara Sikora, SR dla Krakowa - Śródmieścia
 587. Paweł Juszczyszyn, SR w Olsztynie
 588. Katarzyna Szeligowska, SR Gorzów Wlkp.
 589. Agata Masłowska, SR Wrocław-Śródmieście
 590. Piotr Kawecki, SR w Toruniu
 591. Ewa Tomczyk SO w Piotrkowie Trybunalskim
;

Udostępnij:

Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze