0:000:00

0:00

OKO.press dotarło do pierwotnej wersji stenogramu z posiedzenia Sejmu 16 grudnia 2016 r., opatrzonej dopiskiem "niekorygowane, nieautoryzowane". Różni się ona od oficjalnej.

Jak Kuchciński Szczerbę wykluczył

Marszałek Marek Kuchciński wykluczył posła PO Michała Szczerbę z obrad nad budżetem. Poseł wszedł na mównicę z kartką “#WolneMediawSejmie” w proteście przeciwko ograniczaniu wolności prasy, który prowadziła opozycja. Dało to początek kryzysowi, którego skutkiem było m.in. uchwalenie wątpliwej konstytucyjnie ustawy budżetowej z naruszeniem szeregu przepisów regulaminu Sejmu.

Przeczytaj także:

Zgodnie z regulaminem Sejmu marszałek może wykluczyć posła tylko za “uniemożliwianie prowadzenia obrad” pomimo dwukrotnego upomnienia. Za takie działanie trudno uznać wywieszenie kartki na mównicy. Tym bardziej, że Szczerba ją zdjął po pierwszym upomnieniu, jeszcze przed zabraniem głosu.

Decyzja marszałka mogłaby być uzasadniona, gdyby poseł odbiegał później od tematu debaty lub zgłoszonego przez siebie wniosku czy poprawki.

Trudno stwierdzić, o czym chciał powiedzieć Szczerba na podstawie samego nagrania obrad z 16 grudnia, ponieważ marszałek Kuchciński wyłączył mu mikrofon po wypowiedzeniu słów: “Panie Marszałku kochany, muzyka łagodzi obyczaje, dlatego Warszawa jest…”

Oficjalny stenogram nieco krótszy

Oficjalny stenogram opublikowany na stronie Sejmu 21 grudnia 2016 podaje, że koniec tego zdania - już po wyłączeniu mikrofonu - brzmiał: “…nie tylko stolicą Polski”, a Szczerba przed wykluczeniem zdążył jeszcze powiedzieć w kierunku marszałka tylko: “Ta poprawka dotyczy budowy centrum muzyki”.

Było jeszcze jedno zdanie

Zgodnie z "niekorygowaną" wersją stenogramu, do której dotarło OKO.press, sejmowy stenotypista zapisał jednak jeszcze jedno zdanie Szczerby: “Chodzi o budowę siedziby Simfonia Varsovia” (pisownia oryginalna, powinno być "Sinfonia").

Powyższy fragment stenogramu - w pełnej wersji - był załącznikiem do pisma, które marszałek Kuchciński jeszcze 16 grudnia skierował do komisji regulaminowej. Zdominowana przez PiS Komisja na jego podstawie miała wydać opinię ws. odwołania Szczerby od decyzji o wykluczeniu. I wydała, na niekorzyść Szczerby.

Ocenzurowane zdanie dowodziło, że Michał Szczerba próbował przekonać marszałka Kuchcińskiego, że jego wystąpienie odnosi się do debaty, a marszałek musiał słyszeć jego argumenty, skoro usłyszał je stenotypista, siedzący poniżej mównicy.

Usunięcie tego zdania ze stenogramu sprzyja marszałkowi i tym, którzy chcieliby przekonywać, że Szczerba mówił nie na temat, a więc jego wykluczenie było uzasadnione.

Jeśli ktoś - np. dziennikarz - chciałby skorzystać z oficjalnej strony Sejmu, przeczyta ocenzurowaną wersję wypowiedzi Szczerby.

Kto wykreślił?

Nie wiadomo, kto wykreślił to zdanie. Zgodnie z regulaminem Sejmu (art. 176 ust. 3) autoryzować swoje wystąpienie - “wprowadzając poprawki redakcyjne” - może tylko jego autor. Regulamin Sejmu dopuszcza też “zredagowanie stylistyczne” stenogramu (art. 176 ust. 2). Wykreślenie całego zdania to nie poprawka stylistyczną, było więc naruszeniem regulaminu.

O to, kto podjął tę decyzję, zapytaliśmy dzisiaj (3 lutego) Kancelarię Sejmu. Czekamy na odpowiedź.

;

Udostępnij:

Daniel Flis

Dziennikarz OKO.press. Absolwent filozofii UW i Polskiej Szkoły Reportażu. Wcześniej pisał dla "Gazety Wyborczej". Był nominowany do nagród dziennikarskich.

Komentarze