Próby samobójcze, depresja. Ofiary tortur bezprawnie więzione przez Straż Graniczną