0:00
0:00

0:00

Stendal to 40-tysięczne hanzeatyckie miasto położone w Saksonii, centralnej części Niemiec. Jej włodarze jako pierwsi odpowiedzieli na nasz apel OKO.press, by unijni partnerzy polskich miast ze „strefami wolnymi od LGBT” zawiesili lub zerwali z nimi współpracę.

Rzecznik prasowy urzędu miasta Stendal, Armin Fischbach, zapewnił nas, że w najbliższych tygodniach uchwała anty-LGBT podjętej przez bliźniacze Puławy (woj. lubelskie) będzie przedmiotem debaty i wewnętrznej ewaluacji. A ostatecznie o tym, czy utrzymać umowę łączącą dwa miasta od 1999 roku, czy nie, zadecyduje rada Miasta Hanzeatyckiego Stendal.

Fischbach podkreślił też, że miasto Stendal „wyznaje odmienny pogląd” niż partner z Polski i w pełni popiera art. 2 niemieckiej konstytucji. Chodzi o gwarancję wolności osobistych, zawartych w prawach podstawowych ustawy zasadniczej Niemiec.

„Każdy człowiek - bez względu na płeć, kolor skóry, wyznanie czy seksualność - ma prawo do swobodnego rozwijania własnej osobowości.

Ograniczanie tego prawa jest niezgodne z fundamentalnymi wartościami miasta Stendal, które są wolnościowe i demokratyczne"

- pisze Fischbach.

Jednocześnie zaznacza, że podejmowanie uchwał jest suwerenną decyzją Puław, na co miasto Stendal „nie ma i nie może mieć wpływu".

Rzecznik podziękował też OKO.press za tłumaczenie treści rezolucji z radnych Puław, uznając, że „ogromnie pomoże w prowadzeniu rozmów wewnętrznych".

Dziękujemy Panom za tłumaczenie rezolucji z Puław z dnia 30 maja 2019. Do administracji miasta Stendal wiadomość o postanowieniach z Puław dotarła dopiero w tym tygodniu; tok dalszego postępowania zostanie omówiony w porozumieniu z urzędem miasta. Tłumaczenie ogromnie nam pomoże w prowadzeniu rozmów wewnętrznych.

Miasto Hanzeatyckie Stendal wyznaje w tej sprawie pogląd odmienny od opinii naszego polskiego miasta partnerskiego i w pełni popiera zapis zawarty w artykule drugim niemieckiej konstytucji. Każdy człowiek - bez względu na płeć, kolor skóry, wyznanie czy seksualność - ma prawo do swobodnego rozwijania własnej osobowości. Ograniczanie tego prawa jest niezgodne z fundamentalnymi wartościami miasta Stendal, które są wolnościowe i demokratyczne. Niemniej jednak decyzja ta pozostaje kwestią polityczną w suwerennej kompetencji prawnej Puław, na co Miasto Hanzeatyckie Stendal nie ma i nie może mieć wpływu.

W nadchodzących tygodniach rozpatrzymy sprawę i dokonamy ewaluacji na użytek wewnętrzny. O kontynuowaniu lub zerwaniu partnerstwa z miastem Puławy zadecyduje ostatecznie rada Miasta Hanzeatyckiego Stendal.

OKO.press interweniuje ws. homofobicznych uchwał

W środę 19 lutego 2020 OKO.press rozesłało 52 apele o zerwanie lub zawieszenie współpracy z 13 gminami, miastami, województwami w Polsce, które ogłosiły, że są „strefą wolną od LGBT".

Na liście adresatów znalazły się podmioty z 17 krajów Unii Europejskiej. Wśród nich najwięcej ze Słowacji (9), Francji i Węgier (po 6), oraz Belgii, Chorwacji i właśnie Niemiec (po 5).

„Ustanawianie »stref wolnych od LGBT« niebezpiecznie przypomina bowiem eksterminacyjną retorykę ubiegłego wieku, a w codziennym życiu przekłada się na poziom bezpieczeństwa osób nieheteronormatywnych i transpłciowych żyjących w Polsce. Nie pozwólmy na normalizację mowy nienawiści, reagujmy!” - pisaliśmy.

Jeśli chcesz przeczytać cały apel OKO.press lub włączyć się w akcję rozsyłania „donosów”, kliknij link niżej:

Przeczytaj także:

;

Udostępnij:

Anton Ambroziak

Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o prawach człowieka, społeczeństwie obywatelskim i usługach publicznych.

Komentarze