Akcja Demokracja wraca pod Pałac Prezydencki. "Z docierających do nas informacji wynika, że istnieje poważne zagrożenie, że projekty będą łamały trójpodział władzy i nie zapewnią niezależności sądów od polityków", piszą aktywiści i zapraszają w piątek o 19.00 na Krakowskie Przedmieście, by "rzucić światło na działania Prezydenta"

Prezydentowi zostało jeszcze kilka dni, by spełnić obietnicę, że przygotuje nowe ustawy sądowe. 23 lipca 2017 Andrzej Duda zawetował ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Były to dwie z trzech ustaw, przeciwko którym na ulicach całej Polski protestowały tysiące obywateli, a także organizacje prawnicze – polskie i międzynarodowe.

Prezydent zapowiedział wówczas: „Biorę na siebie jako prezydent odpowiedzialność, że przygotuję te ustawy. Chcę dokonać poprawy tych ustaw w ramach prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej. Żeby Polska była lepsza, bardziej przyjazna dla swoich obywateli, by stawała się coraz silniejszym państwem.

Mam nadzieję, że przy pomocy ekspertów te ustawy uda się przygotować w ciągu dwóch miesięcy”.

„W przyszłym tygodniu Prezydent Andrzej Duda ma przedstawić swoje propozycje. Z docierających do nas informacji wynika, że istnieje poważne zagrożenie, że projekty będą łamały trójpodział władzy i nie zapewnią niezależności sądów od polityków.

Zabrakło szerokich konsultacji społecznych. Prezydent skupiał się na rozmowach z bliskimi sobie ekspertami i partiami politycznymi, ignorując głos obywatelek i obywateli. Dlatego to ostatni moment, aby wpłynąć na polityczne decyzje głowy państwa i rzucić światło na działania Prezydenta: zawartość ustaw i tryb pracy nad nimi”,

pisze Akcja Demokracja w mailu do swoich sympatyków.

Obywatele i obywatelki piszą do prezydenta

Odkąd Andrzej Duda zapowiedział własne ustawy, różne środowiska apelują do głowy państwa, by przygotowywane projekty prezydenckie były zgodne z konstytucją. 30 sierpnia swój list wysłały organizacje prawnicze i społeczne.

„Tak ważne zmiany nie mogą powstawać w ukryciu” – pisali sygnatariusze listu – „nie mogą ignorować głosu organizacji pozarządowych, nie mogą być jedynie oznajmione. Ich doniosłość ustrojowa wymaga społecznej debaty, także z udziałem ekspertów, i o taką otwartą dla wszystkich Polaków, pozbawioną politycznych etykiet i prowadzoną w poczuciu jedności i odpowiedzialności debatę Pana prosimy”.

Nowe ustawy powinny „respektować konstytucyjne wymogi niezależności sądownictwa od polityków, z drugiej strony będą zwiększać kontrolę społeczną nad wymiarem sprawiedliwości. Podkreślamy – kontrolę społeczną, nie kontrolę polityczną.

Kontroli politycznej nad sądami zabrania Konstytucja. Kontrolę społeczną Konstytucja zaleca i taką kontrolę środowiska sędziowskie i prawnicze popierają”.

OKO.press pisało o tym tutaj. • zobacz cały list

  Warszawa, 30 sierpnia 2017

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
  dr Andrzej Duda

  Szanowny Panie Prezydencie!

  Polska jest naszym wspólnym domem, Ojczyzną, z której chcemy być dumni i za którą wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Sprawując urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, z pewnością odczuwa Pan, jak ogromna odpowiedzialność na Panu spoczywa. Ustrój naszego państwa wytyczają przepisy Konstytucji, która stanowi o podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Konstytucja stanowi również o udziale społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

  Pełna odrębność sądów od wpływów jakiejkolwiek rządzącej partii jest warunkiem zachowania Wolności, o którą walczyły pokolenia Polaków. Właśnie dlatego zagwarantowanie odrębności sądów od pozostałych władz było jednym z postulatów „Solidarności”. Z drugiej strony sądy muszą być sprawne, transparentne, nowoczesne i otwarte na udział społeczeństwa. Zaniedbanie tych sfer przez rządzących w ostatnich ponad dwudziestu latach jest źródłem obecnego kryzysu.

  Sądy są dla obywateli, nie dla polityków.

  Wierzymy, że trwające prace nad projektami ustaw dotyczących sądownictwa doprowadzą do przedstawienia szerszych rozwiązań, które z jednej strony będą w pełni respektować konstytucyjne wymogi niezależności sądownictwa od polityków, z drugiej strony będą zwiększać kontrolę społeczną nad wymiarem sprawiedliwości. Podkreślamy – kontrolę społeczną, nie kontrolę polityczną.

  Kontroli politycznej nad sądami zabrania Konstytucja. Kontrolę społeczną Konstytucja zaleca i taką kontrolę  środowiska sędziowskie i prawnicze popierają.

  Wyrazem takiego poparcia są złożone już przez środowiska sędziowskie propozycje zmian legislacyjnych polegające na przykład na wysłuchaniu publicznym kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa czy też na składaniu społecznościom lokalnym cyklicznych sprawozdań z działania ich sądów i umożliwieniu dyskusji nad funkcjonowaniem sądów.

  Zmiany w sądownictwie nie mogą sprowadzać się do oddania władzy nad sądami w ręce tego czy innego polityka, do czego w dużej mierze sprowadzają się zmiany w prawie o ustroju sądów powszechnych. Sądy są dobrem wspólnym wszystkich obywateli i każdemu jest gwarantowane prawo do sądu.

  By słowa te nie pozostawały jedynie na papierze, liczymy na to, że proponowana reforma będzie przede wszystkim dotyczyć:

  1) procedur i organizacji sądów, tak, aby zapewnić efektywność ich działania i szybkie rozstrzyganie sporów prostych,

  2) systemu wykonywania orzeczeń, aby wyroki wydane w imieniu Rzeczypospolitej były szybko egzekwowane przy zagwarantowaniu praw najsłabszych;

  3) udziału społeczeństwa zarówno w orzekaniu jak i administrowaniu sądami, aby sędziowie mogli prowadzić dialog ze społeczeństwem a każdy element funkcjonowania sądów był w pełni przejrzysty i bliski lokalnym społecznościom, gwarantując w ten sposób niezależność sądów.

  Tak ważne zmiany nie mogą powstawać w ukryciu, nie mogą ignorować głosu organizacji pozarządowych, nie mogą być jedynie oznajmione. Ich doniosłość ustrojowa wymaga społecznej debaty, także z udziałem ekspertów, i o taką otwartą dla wszystkich Polaków, pozbawioną politycznych etykiet i prowadzoną w poczuciu jedności i odpowiedzialności debatę Pana prosimy.

  Deklarujemy czynny udział organizacji obywatelskich i samorządów zawodów prawniczych w takiej debacie i prosimy o wysłuchanie naszego głosu.

  Sygnatariusze listu:

  FOR Forum Obywatelskiego Rozwoju – Prezes Agata Stremecka
  Fundacja Frank Bold – Dyrektor Bartosz Kwiatkowski
  Fundacja im. Stefana Batorego – Prezes Aleksander Smolar
  Fundacja Panoptykon – Prezeska Katarzyna Szymielewicz, Wojciech Klicki
  Helsińska Fundacja Praw Człowieka – Prezes Danuta Przywara
  INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa – Prezes Łukasz Bojarski
  Instytut Allerhanda – Prezes Arkadiusz Radwan
  Komitet Obrony Demokracji – Członek Zarządu Jarosław Marciniak
  Ogólnopolski Strajk Kobiet – Marta Lempart
  Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie – Dziekan Mikołaj Pietrzak
  Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy – Zarząd Stowarzyszenia
  Stowarzyszenie Interwencji Prawne – Prezes Zarządu Witold Klaus
  Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia – Prezes Leszek Parchimowicz
  Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia – Prezes Krystian Markiewicz
  Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce – Prezes Dorota Hildebrand-Mrowiec
  Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia – Prezes Karolina Sosińska
  Stowarzyszenie Sędziów Themis – Prezes Irena Kamińska
  #CzarnyProtest – Aleksandra Śniegocka-Goździk
  #Wolnesądy – Michal Wawrykiewicz, Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik

O konsultacje apelowała także Akcja Demokracja. Od sierpnia na stronie lancuchswiatla.pl można było zamieścić list do prezydenta Dudy. Do dzisiaj zrobiło to prawie 900 osób (wszystkie listy można przeczytać tu).

Więcej o demonstracji Akcji Demokracja przeczytasz tutaj.


Podchodzimy najbliżej barierek. Dla Was.
Wesprzyj OKO, byśmy mogli działać dalej.

Sekretarz redakcji OKO.press. Socjolożka i antropolożka po ISNS UW, tworzyła i koordynowała projekty społeczne w organizacjach pozarządowych (m.in. Humanity in Action Polska), prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/ek (m.in. PAH, CEO, Amnesty International), publikowała w „Res Publice Nowej”. W OKO.press pisze o prawach kobiet i Kościele katolickim.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!