Piotr Duda: niższy wiek emerytalny kobiet to przywilej, a nie dyskryminacja. Przywilej głodowych emerytur i biedy
Piotr Duda i Beata Szydło
Fot. Michal Lepecki / Agencja Gazeta

Piotr Duda: niższy wiek emerytalny kobiet to przywilej, a nie dyskryminacja. Przywilej głodowych emerytur i biedy