Taborowski: Polska przed Trybunał za ustawę o sądach, ale prawdopodobnie Komisja po cichu wycofała część zarzutów
Lukasz-Piebiak. Zbigniew Ziobro, --pierwszy-z-lewej--i-Zbigniew-Ziobr
Stefan Maszewski/REPORTER / REPORTER

Taborowski: Polska przed Trybunał za ustawę o sądach, ale prawdopodobnie Komisja po cichu wycofała część zarzutów