Tadeusz Bartoś: Jezus nie był uchodźcą, był wiejskim nauczycielem, całe życie spędził w Nazarecie
Chrystus Pantokrator
Chrystus Pantokrator (Wszechwładca) - ikona z VI w., najstarsza zachowana ikona i prawdopodobnie najstarszy zachowany wizerunek Jezusa. Asymetria twarzy prawdopodobnie miała pokazywać różne oblicza: Chrystus-Bóg, Chrystus-człowiek. Fot. (cc) Timothy Takemoto, flickr.com

Tadeusz Bartoś: Jezus nie był uchodźcą, był wiejskim nauczycielem, całe życie spędził w Nazarecie