10 grudnia 2016


Furia Błaszczaka: legalny protest Obywateli RP to „prostactwo”, „zdziczenie”, „prowokacja”…

Min. Mariusz Błaszczak wpadł w nastrój niegodny strażnika ładu i porządku. Mnoży inwektywy pod adresem legalnego i zarejestrowanego zgromadzenia Obywateli RP, którzy jasno określają cele protestu: blokada miesięcznicy, obrona godności rodzin smoleńskich przeciwnych ekshumacji swych bliskich i głos za zagrożoną wolnością zgromadzeń. Gdzie tu zdziczenie?