art. 38 Konstytucji


Biuro Analiz Sejmowych: projekt „Zatrzymaj aborcję” Kai Godek zgodny z Konstytucją. Wolność i godność kobiety nie liczy się, gdy w grę wchodzi „życie poczęte”

"Godząc się na zajście w ciążę, kobieta godzi też się na ograniczenie swej wolności, stosownie do – od wieków przecież niezmiennych – obowiązków wynikających 
z ciąży, porodu". Dwie opinie Biura Analiz Sejmowych przekonują, że projekt ustawy zakazujący przerywania ciąży ze względu na wady płodu jest zgodny z Konstytucją i wpisuje się w kobiecy los