Bardzo Młoda Kultura


Minister Gliński gra nie fair. Zabrał połowę pieniędzy na Bardzo Młodą Kulturę. Bez słowa uzasadnienia

Minister kultury Piotr Gliński zmienia reguły w trakcie gry. Obcina o połowę przyznaną już dotację na program edukacji kulturowej, który wspiera przede wszystkim małe ośrodki miejskie i wsie. Nie oddamy Bardzo Młodej Kultury - odpowiadają operatorzy programów. Apelują o cofnięcie decyzji