klasztor na św. Krzyżu


120 000 pielgrzymów spacyfikuje Świętokrzyski Park Narodowy. Przyrodnicy łapią się za głowę

120 tysięcy  – tylu pielgrzymów ma odwiedzić wkrótce klasztor na Łyścu w Świętokrzyskim Parku Narodowym podczas jednej tylko imprezy. Niedawno gościło tu ponad 3 tys. motocyklistów. Zakonnicy upierają się, że ten ogromny ruch nie ma żadnego wpływu na przyrodę i walczą o odebranie parkowi narodowemu 5 ha