man-with-head-down-on-desk
„Oko” analizuje

Co robi Polak po godzinach? Pracuje