petycja


Projekt liberalizacji ustawy antyaborcyjnej jednogłośnie odrzucony. Projekt zaostrzający wciąż w komisji

Aborcja do 12. tygodnia bez ograniczeń, finansowanie z budżetu antykoncepcji i leczenia niepłodności, edukacja seksualna - taki projekt SLD złożyło w Sejmie jako petycję. To odpowiedź na projekt-petycję Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia - zaostrzający ustawę antyaborcyjną. Petycja SLD została dziś odrzucona. Projekt PFROŻ został w komisji

„Moje prawa nie są na receptę”. Akcja Demokracja zbiera podpisy pod petycją

Rząd przyjął zmiany w ustawie o dostępie do antykoncepcji - opowiedział się za wprowadzeniem recepty na tzw. pigułkę dzień po. Min. Radziwiłł uzasadnia zmiany troską o zdrowie kobiet i faktem, że ellaOne to pigułka wczesnoporonna. Akcja Demokracja apeluje do posłów i posłanek RP, żeby odrzucili/ły zmiany