0:00
posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej