0:00
0:00

0:00

posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej