Mateusz Morawiecki i wojewoda Jozef Pilch
Prawda czy Fałsz

Morawiecki zaczarował rating?