Zwolniony z IKEI


Katecheza nienawiści. „Wskaż teksty biblijne o aktach homoseksualnych. Uzasadnij, że to grzech”

Uczeń "wyraża sprzeciw wobec propagowania homoseksualnych wzorców zachowań", inspirując się "tekstami biblijnymi". Homoseksualizm to grzech, zagrożenie dla zdrowia, jest przeciwny naturze - taki przekaz niesie program "Żyć, aby wierzyć i kochać" dla szkół średnich. Wymarzona lektura pana Tomasza z IKEI. Państwo nie ma żadnej kontroli nad nauczaniem religii