Transformacja ponad podziałami: redukcja zużycia paliw kopalnych o połowę do 2035. Możliwe?
kacz-1440x720-

Transformacja ponad podziałami: redukcja zużycia paliw kopalnych o połowę do 2035. Możliwe?