Waszczykowski w BBC mówi "nie" demokracji liberalnej. Czyli "nie" państwu prawa i trójpodziałowi władzy
z20938037V,Witold-Waszczykowski

Waszczykowski w BBC mówi „nie” demokracji liberalnej. Czyli „nie” państwu prawa i trójpodziałowi władzy