PiS przegłosował w Sejmie specustawę, która pozwala rządowi przejąć kontrolę nad terenem Westerplatte. Naukowcy apelują do prezydenta, aby ustawę zawetował. „To nie tylko naruszenie demokratycznych reguł życia społecznego, lecz także pogwałcenie ducha prawa”, „Westerplatte należy do wszystkich i tak powinno pozostać” - piszą do Andrzeja Dudy

W tym roku obchodzimy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 4 lipca Sejm przegłosował specjalną ustawę, zgodnie z którą rząd przejmuje teren dawnej polskiej placówki wojskowej. Rząd chce zorganizować tam obchody rocznicy 1 września na swoich warunkch.

Już wiemy, że główne obchody odbędą się w Warszawie i Wieluniu, nie w Gdańsku. Mimo tego, jeżeli ustawę podpisze prezydent, na Westerplatte rządzić będzie PiS.

Cezary Obracht-Prondzyński, socjolog, historyk i antropolog z Uniwersytetu Gdańskiego 21 lipca wysłał do prezydenta Andrzeja Dudy apel o zawetowanie ustawy. Podpisało się pod nim 134 naukowców.

„Westerplatte stało się »zakładnikiem« generowanego przez rząd sporu nie tyle o historię czy tożsamość, ile o zakres władzy i możliwość realizacji własnych celów. Dzieje się to z naruszaniem praw własności, reguł stanowienia dobrego prawa oraz obowiązku szanowania przez władzę publiczną obywateli i wysłuchania ich racji” – piszą naukowcy.

Profesor Obracht-Prondzyński był też inicjatorem otwartego listu protestacyjnego naukowców przeciwko zawłaszczaniu Westerplatte przez władzę z 8 czerwca. Teraz naukowcy postanowili odwołać się do ostatniej instancji, która proces zawłaszczania może powstrzymać – prezydenta Andrzeja Dudy.

 • Zobacz, kto podpisał apel

  1. Prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – socjolog, historyk i antropolog, Uniwersytet Gdański, prezes Instytutu Kaszubskiego
  2. Prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska – historyk, niemcoznawca, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  3. Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – historyk, Uniwersytet Gdański
  4. Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt – Politechnika Gdańska
  5. Prof. dr hab. Małgorzata Omilianowska – historyk sztuki, Uniwersytet Gdański
  6. Prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń – Politechnika Gdańska, Klub Myśli Obywatelskiej im. T. Mazowieckiego Gdańsk
  7. Prof. dr hab. Mieczysław Nurek – historyk, Uniwersytet Gdański
  8. Prof. dr hab. Dorota Praszałowicz – socjolog, badacz migracji, Uniwersytet Jagielloński
  9. Dr hab. prof. UG Arkadiusz Modrzejewski – politolog, Uniwersytet Gdański
  10. Prof. dr hab. Marek Zybura – Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego
  11. Dr hab. prof. UMCS Mariusz Mazur – historyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  12. Dr hab. Mirosław Filipowicz – historyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski
  13. Prof. dr hab. Marcin Kula – historyk i socjolog, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
  14. Prof. dr hab. Rafał Wnuk – historyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski
  15. Dr hab. Marcin Zaremba – historyk i socjolog, Uniwersytet Warszawski
  16. Dr inż. arch. Marek Z. Barański – architekt, Akademia Sztuk Pięknych w
   Gdańsku
  17. Prof dr hab Jacek Kurczewski – socjolog, Uniwersytet Warszawski
  18. Prof. dr hab., dr hc (multi), Krzysztof Pomian – historyk i filozof, emerytowany prof. CNRS, Paryż i UMK, Toruń
  19. Dr Krystyna Suchecka-Rachoń – lekarz, Gdańsk
  20. Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz – historyk, niemcoznawca, dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego
  21. Prof. dr hab. Janusz Mucha – socjolog, Kraków
  22. Prof. UAM dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska – teatrolożka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
  23. Prof. dr hab. Przemysław Czapliński – polonista, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
  24. Prof. dr hab. Andrzej Jacek Blikle – matematyk, informatyk i przedsiębiorca, członek Academia Europaea
  25. Prof. dr hab. Włodzimier Borodziej – historyk, Uniwersytet Warszawski
  26. Prof. dr hab. Aleksander Labuda – romanista, emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
  27. Prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek – pedagog, Uniwersytet Gdański
  28. Prof. dr hab. Maria Mendel – pedagog, Uniwersytet Gdański
  29. Prof. dr hab. Andrzej Paczkowski – historyk, Instytut Studiów Politycznych PAN
  30. Prof. dr hab. Tadeusz Stegner – historyk, Uniwersytet Gdański
  31. Prof. dr hab. Paweł Machcewicz – historyk, Instytut Studiów Politycznych PAN
  32. Prof dr hab. Grzegorz Motyka – historyk, Instytut Studiów Politycznych PAN
  33. Dr Piotr Rypson – Przewodniczący ICOM Polska, Chair, ICOM Poland, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
  34. Dr hab. Mirosław Filiciak – socjolog, Uniwersytet SWPS
  35. Prof. dr hab. Piotr M. Majewski – historyk, Uniwersytet Warszawski
  36. Prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska – prof. senior w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
  37. Dr hab. Andrzej Leder – filozof, IFiS PAN
  38. Prof. dr hab. Jacek Tebinka – historyk i politolog, Uniwersytet Gdański
  39. Prof. dr hab. Krzysztof Podemski – socjolog, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
  40. Dr Hubert Bilewicz – historyk sztuki, Uniwersytet Gdański
  41. Prof. dr hab. Hubert Orłowski – literaturoznawca, wydawca, członek rzeczywisty PAN
  42. Dr hab. prof. UG Iwona Sakowicz-Tebinka – historyk, Uniwersytet Gdański
  43. Dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk – literaturoznawca i germanistka, Uniwersytet Gdański
  44. Prof. dr hab. Dariusz Filar – ekonomista, Uniwersytet Gdański
  45. Dr hab. inż. Aleksandra Kołodziejczyk – Uniwersytet Gdański
  46. Prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk – profesor emeritus Politechnika Gdańska
  47. Dr hab. Anna Kuczmaszewska – Politechnika Lubelska
  48. Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski – Politechnika Lubelska
  49. Prof. dr hab. Michał Woźniak – Gdański Uniwersytet Medyczny
  50. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Szczerba – Politechnika Gdańska, Distinguished Member of CIGRE.
  51. Prof. dr hab. Inż. Wacław Grzybkowski – prof. emerytowany Politechniki Gdańskiej
  52. Dr hab. inż. prof. PG Agnieszka Bartoszek-Pączkowska – chemik, Politechnika Gdańska
  53. Dr hab. prof. PG Paweł Możejko – fizyk, Politechnika Gdańska
  54. Prof. dr hab. inż. Marek Biziuk – chemik, Politechnika Gdańska
  55. Dr hab. inż. prof. PG Barbara Kościelska – fizyk, Politechnika Gdańska
  56. Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka – chemik, Politechnika Gdańska
  57. Dr hab. prof. GUMed Dominik Rachoń – lekarz, Gdański Uniwersytet Medyczny
  58. Prof. dr hab. Przemysław Kubisa – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź
  59. Dr hab. inż. Sebastian Demkowicz – chemik, Politechnika Gdańska
  60. Lek. Ewa Zdeb-Piotrowska – Łęcze, wnuczka kmdr Jana Zdeba, działacza Polonii Gdańskiej, inspektora technicznego w Radzie Portu i Dróg Wodnych w Wolnym Mieście Gdańsk w okresie międzywojennym
  61. Mgr inż. Krzysztof Piotrowski – Łęcze
  62. Dr inż. Mateusz Daśko – chemik, Politechnika Gdańska
  63. Dr hab. prof. PG Sławomir Makowiec – chemik, Politechnika Gdańska
  64. Dr Wojciech Kuźmierkiewicz – Sopot
  65. Mgr inż. Alina Kuźmierkiewicz – Sopot
  66. Dr Zbigniew Canowiecki – Sopot
  67. Mgr inż. Georgis Bogdanis – Gdańsk
  68. Mgr Anna Bogdanis – Gdańsk
  69. Mgr inż. Wanda Łukowicz-Stukan – Gdańsk
  70. Dr Jan Niżnikiewicz – Gdańsk
  71. Krystyna Suwara-Niżnikiewicz – Gdańsk
  72. Adw. Marek Kanawka – Gdańsk
  73. Mgr Zdzisław Suchecki – Rumia
  74. Inż. Jan Chojnacki – Rumia
  75. Kpt.ż.w Ryszard Ignatowicz – Gdynia
  76. Lek. Stom. Anna Ignatowicz – Gdynia
  77. Janusz Rybicki – b. dyrektor Glencore Polska sp. z o.o. Gdańsk
  78. Lek. med. Izabella Turek-Muczyńska – Kolbudy
  79. Mgr inż. Marian Muczyński – Kolbudy
  80. Jerzy Kolanowski – Gdańsk
  81. Katarzyna Kolanowska – Gdańsk
  82. Marko Kolanowski – Gdańsk
  83. Ryszard Markowski – Gdynia
  84. Mgr inż. Lech Moroz – Mierzeszyn woj. pomorskie
  85. Mgr inż. Barbara Moroz – gdańszczanka
  86. Alina Hampel – Gdynia
  87. Dr. Szymon Mikulski – Gdynia, Singapur
  88. Marek Grabowski – Gdynia
  89. Krystyna Grabowska – Gdynia, Kanada
  90. Bożena Szyplińska – Gdynia, Kanada
  91. Elżbieta Grzybkowska – Gdańsk
  92. Mgr inż. arch. Aleksandra Wojtczak-Duch – Gdańsk
  93. Halina Ryś – Gdańsk
  94. Mgr inż. Kazimierz Ryś – Gdańsk
  95. Mgr inż. Jakub Rachoń – Gdańsk
  96. Lek med. Karolina Rachoń – Gdańsk
  97. Elżbieta Ptasińska-Denga – Gdańsk
  98. Jerzy Denga – Gdańsk
  99. Mgr inż. Adam Hałuszczuk – Gdańsk
  100. Teresa Tymuła – radca prawny z Gdańska
  101. Józef Tymuła – inżynier z Gdańska
  102. Mgr Andrzej Berg – Gdańsk
  103. Dr inż. Maciej Pakuła – Gdynia
  104. Mgr inż. Andrzej Nawrocki – Gdańsk
  105. Szczepan Gapiński – Gdańsk
  106. Mgr inż. Ryszarda Pakulska – Toruń
  107. Krystyna Olechnowicz – Elbląg
  108. Paweł Olechnowicz – Elbląg
  109. Maria Banaszak – Gdańsk
  110. Krzysztof Banaszak – Gdańsk
  111. Maria Ufnalewska – Elbląg
  112. Janusz Ufnalewski – Elbląg
  113. Dr n. med. Rafał Ciepluch – Gdynia
  114. Dr inż. Andrzej Jan Skiba – Gdańsk
  115. Krzysztof Pik – Gdańsk
  116. Aleksandra Wasowska – Pik – Gdańsk
  117. Małgorzata Jelinek – Gdynia
  118. Małgorzata Paulo – Gdańsk
  119. Anna Kulik – Gdańsk
  120. Dorota Sobieniecka-Kańska – Gdańsk
  121. Mgr. inż. Bożena Borzychowska – Sopot
  122. Mgr inż. arch. Kinga Kieloch – Gdańsk
  123. Mgr inż. arch. Krzysztof Kieloch – Gdańsk
  124. Barbara Szczepuła – dziennikarka, Gdańsk
  125. Marek Ponikowski – dziennikarz, Gdańsk
  126. Dorota Wojtasik – Gdańsk
  127. Małgorzata Tyborowska – Gdańsk
  128. Amiela Kownacka – Gdańsk
  129. Myszka Grabowska – Warszawa
  130. Michał Grabowski – Warszawa
  131. Joanna Grabowska – Warszawa
  132. Katarzyna i Nicola Seguier – Montreal, Kanada
  133. Jacek Grabowski – Sopot,
  134. Dominika Cabaj Grabowska – Sopot

Publikujemy pełną treść listu.


Apel o weto do prezydenta Andrzeja Dudy

Zwracamy się niniejszym z wnioskiem do Pana Prezydenta o zawetowanie tzw. specustawy dotyczącej terenów na Westerplatte. W naszym przekonaniu akt ten został uchwalony z naruszeniem norm prawa polskiego i europejskiego.

O jego wadliwości świadczy również to, że oparty został na fałszywych twierdzeniach, jakoby teren Westerplatte był zaniedbany itd. Takie opinie – powielane w mediach i parlamencie po wielokroć przez polityków i dziennikarzy związanych z obozem rządowym – są nie tylko nieprawdziwe w świetle faktów (na tym obszarze funkcjonuje miejsce pamięci, istnieje placówka muzealna, prowadzone są działania edukacyjne, wystawiennicze i animacyjne, a miejsce jest zagospodarowane), ale ponadto są niezwykle krzywdzące dla tych, którzy z pobudek patriotycznych od wielu lat dbają o teren Westerplatte, upowszechniają wiedzę o nim, organizują tu różnego rodzaju działania itd.

Te nieprawdziwe opinie służyły również do dyskredytowania lokalnych władz samorządowych, a nawet do rzucania oskarżeń pod adresem całej społeczności miasta Gdańska, jakoby nie dbała ona w należyty sposób o jedno z najważniejszych i najbardziej symbolicznych miejsc związanych z historią miasta, kraju, Europy i świata.

Wszystko to działo się po to, aby uzasadnić i usankcjonować przejęcie terenu, który od 1993 r. stanowi własność samorządu miejskiego. Obecnie zostaje ona mu odebrana aktem specjalnej rangi, uchwalanym bez rzetelnych analiz, konsultacji i pod nieustanną presją czasu.

To nie tylko naruszenie demokratycznych reguł życia społecznego, lecz także pogwałcenie ducha prawa, dopuszczającego tego typu specjalne wywłaszczenia wyłącznie, gdy istnieją ku temu poważne przesłanki społeczne (np. przy kluczowych inwestycjach infrastrukturalnych).

W przypadku Westerplatte żadna z takich przesłanek nie zachodzi. W dodatku ostatnio na aktualności straciła także ta, służąca do tej pory jako kluczowe uzasadnienie, która mówiła, iż należy podporządkować te tereny rządowi, bowiem zbliża się 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Dziś wiadomo, że główne uroczystości odbędą się w Warszawie i Wieluniu.

Wszystko to wskazuje, że rzeczywiste cele były i są inne niż publicznie deklarowane, co także stanowi istotną przesłankę dla odrzucenia tego aktu prawnego.

Westerplatte stało się „zakładnikiem” generowanego przez rząd sporu nie tyle o historię czy tożsamość, ile o zakres władzy i możliwość realizacji własnych celów.

Dzieje się to z naruszaniem praw własności, reguł stanowienia dobrego prawa oraz obowiązku szanowania przez władzę publiczną obywateli i wysłuchania ich racji. Doszło do sytuacji, gdy jeden z najważniejszych polskich symboli został uwikłany w spór polityczny i ideologiczny.

Zwracamy przy tym uwagę, że wyrażane wprost przez stronę rządową przekonanie, jakoby tylko podporządkowanie rządowi danego miejsca i/lub instytucji pamięci gwarantowało odpowiednią jego rangę tudzież właściwy wyraz ideowy, jest fałszywe, a w świetle doświadczeń historycznych nader niebezpieczne.

Gdyby chcieć tę zasadę zastosować konsekwentnie, wszelkie instytucje aktywne w sferze pamięci narodowej – samorządowe, akademickie, wyznaniowe, media, szkoły itd. – powinny zostać bezwzględnie podporządkowane rządowi. W demokratycznym państwie jest to nie do zrealizowania, a wszelkie zamiary, aby doprowadzać do „centralizacji pamięci”, w dodatku deprecjonując inne podmioty współtworzące polską kulturę pamięci, winny wywoływać sprzeciw i niezgodę.

Westerplatte należy do wszystkich i tak powinno pozostać”.

OKO sprawdza, czy politycy mówią prawdę o historii.
Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.

Absolwent historii na UJ, arabistyki na UAM i Polskiej Szkoły Reportażu. Publikował m.in. w Res Publice Nowej, magazynie Kontakt, miesięczniku Znak i Tygodniku Powszechnym. W OKO.press pisze o polityce.


Komentarze

Lubisz nas?

Dołącz do społeczności OKO.press