0:000:00

0:00

Ogromna większość PO opowiada się za prawami dla mniejszości oraz za związkami partnerskimi.
Może kiedyś. Poparcie PO dla związków partnerskich sukcesywnie spada.
"Polityka" nr 34.2016,17 sierpnia 2016
W latach 2011–2015 Sejm kilka razy głosował nad związkami partnerskimi. Zwykle nie chodziło o przyjęcie bądź odrzucenie projektu ustawy – a jedynie o włączenie projektu pod obrady.

Sprawdziliśmy, jak głosowali posłowie PO w sprawie związków partnerskich w Sejmie VII kadencji.

W ciągu trzech lat zmalała liczba posłów i posłanek PO, którzy popierają związki partnerskie. Coraz mniej osób głosowało za, coraz więcej przeciw. Wzrastała także liczba posłów PO wstrzymujących się od głosu i nie głosujących w ogóle.

Pierwszy raz Sejm głosował 25 stycznia 2013 r. nad projektem autorstwa Artura Dunina z PO.

Przeczytaj także:

Głosowano nad przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Z 206 posłów PO 46 zagłosowało za odrzuceniem, 146 przeciw odrzuceniu. Osiem osób wstrzymało się od głosu, a sześć nie głosowało.

Ponieważ w różnych latach różny był przedmiot głosowania, uprościliśmy sprawę. Na wszystkich wykresach „za” oznacza: „za związkami partnerskimi”, a „przeciw” – „przeciwko związkom partnerskim”.

Tego samego dnia Sejm zajął się także dwoma projektami zgłoszonymi przez Ruch Palikota. Większość posłów PO zagłosowała za ich odrzuceniem.

Projekt 1: Głosowano nad przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Z 206 posłów PO 101 zagłosowało za odrzuceniem, 72 przeciw odrzuceniu. 29 osób wstrzymało się od głosu, a cztery nie głosowały.

Projekt 2: Głosowano nad przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. 206 posłów PO 94 zagłosowało za odrzuceniem, 84 przeciw odrzuceniu. 23 osoby wstrzymały się od głosu, a pięć nie głosowało.

Tych głosowań nie uwzględniliśmy na pierwszym wykresie.

Wszystkie trzy wnioski zostały odrzucone.

17 grudnia 2014 r. Sejm głosował nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu ustawy o związkach partnerskich złożonego przez Ruch Palikota. 119 posłów PO było za, 57 przeciw, 16 wstrzymało się od głosu, a sześciu nie głosowało. Projekt przepadł.

Trzeci raz Sejm głosował 25 maja 2015 r. Znów chodziło o dodanie do porządku obrad pierwszego czytania projektu (SLD). I znów projekt odrzucono. Z 202 posłów PO 103 głosowało za przyjęciem wniosku, 45 – przeciw. wstrzymało się – 23, a 31 nie głosowało w ogóle.

Ostatni raz Sejm zajął się sprawą związkach partnerskich 5 sierpnia 2015 r. I tym razem chodziło o wprowadzenie projektu (zgłoszonego przez Ruch Palikota) do porządku obrad. Spośród 202 posłów PO 75 głosowało za wprowadzeniem projektu, 91 – przeciwko. 17 wstrzymało się od głosu, a 19 nie głosowało.

;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze