„Wszyscy razem się trzymajmy, propagandzie się nie dajmy”. Nauczyciele śpiewają protest songi [20 utworów]
protest song2

„Wszyscy razem się trzymajmy, propagandzie się nie dajmy”. Nauczyciele śpiewają protest songi [20 utworów]