0:00
0:00

0:00

Polska Rada Biznesu dziesiąty raz rozdała swoje nagrody. W tym roku była to wyjątkowa edycja dla OKO.press, bo w kategorii działalność społeczna nominowany był nasz redaktor naczelny Piotr Pacewicz.

Poza nim w wąskim finale znalazły się trzy aktywistki:

 • Aleksandra Cieślak – artystka, członkini Kolektywu Aurora, współautorka słynnych już "Dziadów na Mickiewicza";
 • Marta Lempart – inicjatorka i liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet a także Międzynarodowego Strajku Kobiet,
 • Urszula Nowakowska – założycielka i szefowa Centrum Praw Kobiet.

"OKO.press w świetnym towarzystwie" - powiedział Piotr Pacewicz. Prowadzący galę podkreślali, że w swoim dorobku Pacewicz ma pracę w podziemnym Tygodniu Mazowsze, a w "Gazecie Wyborczej" gdzie był wicenaczelnym, prowadził takie akcje społeczne jak "Rodzić po ludzku". W finale znalazł się przede wszystkim jako współzałożyciel (w czerwcu 2016 r.) i naczelny OKO.press.

Laureatką nagrody została Urszula Nowakowska - prawniczka i feministka, autorka i współautorka raportów z badań, artykułów do „Prawa i Płci” oraz poradników dla kobiet. Laureatka przygotowała m.in. propozycje zapisów równościowych do Konstytucji, projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w bliskich związkach, pracowała w zespole powołanym przez Izabelę Jarugę-Nowacką nad ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Jest autorką poprawek do ww. ustawy oraz zmian w przepisach dotyczących gwałtu. Została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, Srebrnym Medalem Ministra Sprawiedliwości za osiągnięcia w pracy penitencjarne, a także Brązowym Medalem na wniosek KSP za długoletnią współpracę i wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji i Odznaką Honorową RPO.

Centrum Praw Kobiet

Tutaj możecie przeczytać nasz wywiad z laureatką z lipca 2020. W rozmowie o konwencji antyprzemocowej Nowakowska mówiła nam m.in.:

 • „Nie mamy kompleksowego ustawodawstwa, które mówiłoby o różnych formach przemocy wobec kobiet, oraz odwoływało się do pojęcia przemocy ze względu na płeć. Mamy tylko neutralną płciowo ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.
 • „W Centrum Praw Kobiet szacujemy, że 400 do 500 kobiet rocznie może tracić życie w związku z przemocą i brakiem właściwej ochrony ze strony państwa”.
 • „Źródłem przemocy jest stosunek do kobiet oparty na założeniu, że ich pozycja w społeczeństwie jest niższa. Mężczyźni, którzy stosują przemoc wobec kobiet, rzadko używają jej wobec tych, których uważają za równych sobie
 • „Konwencja wskazuje na konieczność wprowadzenia takich rozwiązań prawnych, które przemoc wobec kobiet w rodzinie traktowałyby jako okoliczność obciążającą. W Polsce jest odwrotnie i często ta kara jest łagodniejsza, niż w wypadku przemocy użytej wobec osoby obcej”.

O historii fundacji Urszuli Nowakowskiej czytamy na stronie Centrum Praw Kobiet:

„Fundacja została zarejestrowana w sądzie warszawskim 22 grudnia 1994 roku, a działalność rozpoczęła w styczniu roku następnego. W pierwszym okresie głównym celem i obszarem działalności CPK było inicjowanie zmian ustawodawczych, mających na celu poprawę sytuacji kobiet, a przede wszystkim zagwarantowanie równości kobiet i mężczyzn w życiu społecznym, politycznym i prywatnym. Wkrótce okazało się jednak, że zmiany prawa nie gwarantują zmian w rzeczywistości. Równie ważne i potrzebne są zmiany społeczne i polityczne na wszystkich szczeblach administracji państwowej i samorządowej oraz konkretna pomoc prawna i psychologiczna, bez której wiele krzywdzonych lub dyskryminowanych kobiet nie potrafi skutecznie zabiegać o własne interesy i korzystać z przysługujących im praw”.

Jesteśmy dumni, że OKO.press – bo o tej części działalności swojej działalności mówił Piotr Pacewicz podczas gali online - było nominowane właśnie obok Nowakowskiej, a także pozostałych dwóch nominowanych – Marty Lempart i Aleksandry Cieślak.

Nagroda PRB

Nagroda za działalność społeczną nosi imię Andrzeja Czerneckiego – zmarłego w 2012 roku przedsiębiorcy, działacza społecznego i charytatywnego, a także posła I i II kadencji. W przeszłości otrzymywali ją m.in.

 • Róża Rzeplińska - prezes Stowarzyszenia 61, organizacji pozarządowej, która chroni praw obywateli do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne,
 • Anita Kucharska-Dziedzic, twórczyni Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA, które zajmuje się pomocą kobietom - ofiarom przemocy domowej.
 • Jolanta Czernicka-Siwecka - prezeska Fundacji „Iskierka” z Chorzowa, która od działa na rzecz dzieci z chorobą nowotworową

Poza kategorią aktywistyczną, w kategorii „sukces” nominowani byli (pogrubieni laureaci):

 • Dr Irena Eris i Henryk Orfinger – założyciele firmy Dr Irena Eris
 • Dariusz Topolewski – prezes Oponeo
 • Wiesław Żyznowski – prezes Mercator Medical

A w kategorii „wizja i innowacje”:

 • Stefan Batory – prezes firmy Booksy
 • Dr Michał Mikulski – prezes firmy EGZOTech
 • Mariusz Targowski – prezes firmy Enprom
;

Udostępnij:

Jakub Szymczak

Dziennikarz OKO.press. Autor książki "Ja łebków nie dawałem. Procesy przed Żydowskim Sądem Społecznym" (Czarne, 2022). W OKO.press pisze o gospodarce i polityce społecznej.

Komentarze