0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Kuba Atys / Agencja GazetaKuba Atys / Agencja ...

Zapisy pakietu Mieszkanie plus wywołują sprzeciw organizacji lokatorskich. 31 lipca 2017 roku przed pałacem prezydenckim protestował Komitet Obrony Praw Lokatorów. Chcą, by prezydent zawetował przyjętą przez parlament ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Sprawę kolejny raz skomentował Adrian Zandberg z Partii Razem, który nagłośnił forsowane przez rząd zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów.

"Wystarczy poślizg z płaceniem czynszu, spowodowany chorobą czy utratą pracy - i po trzech miesiącach komornik wystawi lokatora za drzwi. Bez sądu, bez prawa do odwołania od decyzji. W dodatku bez możliwości ubiegania się o lokal socjalny"
Prawda. Możliwe będą eksmisje bez sądu, odwołania i lokalu socjalnego
Felieton w Super Ekspresie,29 lipca 2017

Czy ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, przyjęta głosami PiS i Kukiz'15, rzeczywiście pozbawia lokatorów Mieszkania plus aż tylu praw? Sprawdziliśmy.

Bez sądu

Zawarta w projekcie ustawy o KZN poprawka do ustawy o ochronie lokatorów wprowadza nową formę najmu mieszkań - najem instytucjonalny. Będzie to umowa zawierana przez "osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali". Art. 19f ust. 3. mówi, że:

"Do umowy najmu instytucjonalnego lokalu załącza się oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu (...)"

Innymi słowy, aby w ogóle wynająć mieszkanie z zasobów budowanych przez deweloperów w ramach "Mieszkania plus" - trzeba będzie udać się do notariusza z oświadczeniem, że np. w razie problemów ze spłatą czynszu po prostu wyniesiemy się mieszkania. W zwykłej umowie najmu eksmisja nie może się odbyć bez wyroku sądu. Tutaj jest inaczej - oświadczenie notarialne lokatora służy właśnie obejściu tej konieczności.

Przeczytaj także:

Bez odwołania

Według prawa obowiązującego dziś, postępowanie eksmisyjne można podzielić na trzy etapy:

 1. Wezwanie osoby zajmującej mieszkanie bez tytułu prawnego do jego dobrowolnego opuszczenia i wydania
 2. Postępowanie przed sądem powszechnym
 3. Egzekucja (przymusowe wykonanie obowiązku określonego w prawomocnym orzeczeniu)

Ta procedura ma na celu m.in. zabezpieczenie praw lokatora. W przypadku niekorzystnego wyroku ma on prawo odwołać się do sądu drugiej instancji. Ma też prawo ubiegać się o zwolnienie z kosztów procesu oraz przyznanie adwokata z urzędu. Gdyby lokator został usunięty samowolnie, może on wystąpić do sądu z powództwem o przywrócenie utraconego posiadania.

Ustawowy wybieg z aktem notarialnym pozbawia lokatora tych praw. Bo żeby w ogóle wynająć mieszkanie, lokator będzie musiał się ich zrzec.

Bez lokalu socjalnego

Dzisiaj to sąd orzeka, czy eksmitowana osoba ma prawo do lokalu socjalnego. Lokal socjalny to mieszkanie o obniżonym standardzie, które gminy przyznają osobom w najcięższej sytuacji życiowej. W zasobach polskich gmin tych lokali jest z reguły za mało, a ich stan często urąga podstawowym standardom. Dla wielu są one jednak jedyną alternatywą wobec bezdomności.

Sąd, orzekając o prawie do takiego lokalu, bierze pod uwagę sytuację rodzinną lokatorów, ich warunki materialne oraz dotychczasowy sposób korzystania z lokalu.

 • kobiety w ciąży,
 • obłożnie chorzy,
 • emeryci i renciści spełniający kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
 • bezrobotni,
 • małoletni,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby ubezwłasnowolnione,
 • osoby które spełniają warunki określone przez radę gminy w drodze uchwały.

Ustawa przyjęta głosami PiS i Kukiz'15 oznacza, że operatorzy mieszkań (czyli w praktyce deweloperzy, budujący mieszkania na gruntach KZN) będą mogli eksmitować ludzi bez orzeczenia sądu o prawie do lokalu socjalnego. Według nowych przepisów lokator będzie musiał przyjąć do wiadomości, że:

"(...) w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania (tj. opróżnienia i wydania lokalu) prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje".

Dzisiaj, orzekając o uprawnieniu do lokalu socjalnego, sąd wstrzymuje opróżnienie lokalu do czasu przedstawienia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. W najmie instytucjonalnym nie będzie wstrzymania eksmisji.

Innymi słowy, lokatorów będzie można eksmitować na bruk.

;

Udostępnij:

Bartosz Kocejko

Redaktor OKO.press. Współkieruje działem społeczno-ekonomicznym. Czasem pisze: o pracy, podatkach i polityce społecznej.

Komentarze