0:00
Prawa autorskie: Kuba Atys / Agencja GazetaKuba Atys / Agencja ...

Sędziowie legalnego TK w stanie spoczynku oświadczenie wydali w niedzielę 13 marca 2022 roku. Podpisali je m.in. prof. Ewa Łętowska i czterech byłych prezesów TK: prof. Andrzej Zoll, Andrzej Rzepliński, Jerzy Stępień i dr Bohdan Zdziennicki.

W oświadczeniu odnoszą się do skandalicznej decyzji TK Przyłębskiej z 10 marca. Wtedy TK pod przewodnictwem prokuratora stanu wojennego i byłego posła PiS Stanisława Piotrowicza uznał, że wyroki ETPCz ws. „reform” Ziobry i sądów nie obowiązują w Polsce. TK Przyłębskiej podważył też artykuł 6 ustęp 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który gwarantuje prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu.

Ich wyrok nie jest wyrokiem, tylko niewiążąca decyzją, bo w jej wydaniu wziął udział Mariusz Muszyński, który jest sędzią dublerem. W wydaniu tej decyzji wzięła jeszcze udział była posłanka PiS Krystyna Pawłowicz, która mówiła o fladze UE „szmata”, a na rozprawie mówiła, że można wypowiedzieć Konwencję. W składzie byli jeszcze Wojciech Sych i Andrzej Zielonacki. Ich decyzja jest zgodna z wnioskiem prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, który wnosił o dokładnie takie rozstrzygnięcie.

Decyzja TK Przyłębskiej zapadła w dniu, w którym Rosja ogłosiła wystąpienie z Rady Europy, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Konwencji. To nie koniec podobieństw. Rosyjski sąd konstytucyjny w 2017 roku też orzekł, że może kontrolować wyroki ETPCz i orzekać o ich ważności na terenie Rosji.

Co ważne, TK pod przewodnictwem Piotrowicza swoją decyzję wydał w czasie, gdy w Ukrainie trwa wojna. O odłożenie z tego powodu rozstrzygnięcia apelował przedstawiciel prezydenta. Ale TK parł do wydania decyzji. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

Przeczytaj także:

10 marca 2022

Polska bliżej Kremla. TK Przyłębskiej unieważnia wyroki ETPCz i Konwencję Praw Człowieka

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 13 marca 2022 roku

„Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku czują się moralnie zobowiązani do publicznego wyrażenia swojego zdecydowanie krytycznego stanowiska wobec wydania przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 10.03.2022 r. wyroku w sprawie K 7/21.

Trybunał orzekł w tym wyroku, że art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPCz) jest niezgodny z Konstytucją RP w zakresie, w jakim stanowił podstawę do wydania przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) kilku wyroków przeciwko Polsce w latach 2021-2022. Chodzi o wyroki stwierdzające naruszanie przez Polskę prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą w wyniku wprowadzenia i stosowania różnych przepisów dotyczących ustroju sądownictwa.

Według Trybunału Konstytucyjnego skutkiem jego wyroku jest usunięcie z systemu prawnego Polski norm, które sam wyinterpretował z art. 6 EKPCz, a także wskazanych wyroków ETPCz. Sędziowie TK w stanie spoczynku stwierdzają, że omawiany wyrok jest kolejnym gorszącym przykładem orzecznictwa naruszającego Konstytucję. Dotyczy to m.in. obowiązku przestrzegania wiążącego RP prawa międzynarodowego (art. 9 Konstytucji RP). Zakwestionowanie już po raz drugi w krótkim czasie art. 6 EKPCz (poprzednio w wyroku z 24.11.2021 r., K 6/21) jest drastycznym ekscesem orzeczniczym.

Przeczytaj także:

28 listopada 2021

Wyrok TK w sprawie Konwencji Praw Człowieka jest błędny i nie wywiera skutków poza Polską

Liczne wyroki z ostatnich lat, w których orzeczono o niezgodności z Konstytucją orzeczeń TSUE i ETPCz, nie tylko wykraczają poza zakres właściwości Trybunału Konstytucyjnego, ale świadczą o intencji wyeliminowania zewnętrznej kontroli ustawodawstwa naruszającego konstytucyjne prawo do sądu (art. 45) oraz zasady niezależności sądów (art. 173) i niezawisłości sędziów (art. 178). Pogłębia to kryzys państwa konstytucyjnego, w tym przede wszystkim zasady demokratycznego państwa prawnego i zasady podziału władz oraz powoduje narastającą izolację Polski w Europie.

Przeczytaj także:

06 października 2021

Dwa ciosy w reformę Ziobry na kanwie sprawy sędziego Żurka - jest ważny wyrok TSUE

Sędziowie TK w stanie spoczynku zwracają ponadto uwagę na dalsze okoliczności dotyczące wyroku K 7/21:

 • Po pierwsze, wyrok został wydany kilkanaście dni po rozpoczęciu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warto więc przypomnieć w tym kontekście zawstydzający fakt, że Polska stała się drugim państwem, po Rosji, w którym zakwestionowana została moc wiążąca przepisów EKPC i orzeczeń ETPC. Co więcej, stało się to dokładnie w tym samym dniu, w którym Rosja zapowiedziała zamiar wystąpienia z Rady Europy i tym samym z EKPC.
 • Po drugie, wyrok został wydany w czasie przedłużającego się, ostrego konfliktu z Unią Europejską w związku z zarzutami naruszania zasad państwa prawa w Polsce. Ponieważ prawa podstawowe zagwarantowane w EKPC stanowią część prawa Unii jako zasady ogólne prawa (art. 6 ust. 3 TUE), wyrok jest kolejnym przykładem procesu najpierw negowania, a następnie niszczenia podstaw Unii Europejskiej.
 • Po trzecie, wyrok został wydany w składzie pięcioosobowym, a sprawozdawcą była osoba wybrana do TK na zajęte miejsce sędziowskie, a więc niebędąca sędzią, co wynika wprost z orzeczeń dotyczących bezpośrednio tej osoby, tj. z wyroku TK z 3.12.2015 r. w sprawie K 34/15, jak i wyroku ETPC z 7.05.2021 w sprawie Xero Flor (4907/18). Ta okoliczność powoduje, że wyrok jest dotknięty wadą skutkującą jego nieistnienie w wewnętrznym i międzynarodowym obrocie prawnym.

Sygnatariusze

 1. Stanisław Biernat
 2. Teresa Dębowska-Romanowska
 3. Kazimierz Działocha
 4. Lech Garlicki
 5. Mirosław Granat
 6. Wojciech Hermeliński
 7. Adam Jamróz
 8. Stefan Jaworski
 9. Leon Kieres
 10. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
 11. Wojciech Łączkowski
 12. Ewa Łętowska
 13. Marek Mazurkiewicz
 14. Andrzej Mączyński
 15. Janusz Niemcewicz
 16. Małgorzata Pyziak-Szafnicka
 17. Stanisław Rymar
 18. Ferdynand Rymarz
 19. Andrzej Rzepliński
 20. Jerzy Stępień
 21. Piotr Tuleja
 22. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
 23. Mirosław Wyrzykowski
 1. Bohdan Zdziennicki
 2. Andrzej Zoll
 3. Marek Zubik

Udostępnij:

Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Przeczytaj także:

06 czerwca 2023

GOWORIT MOSKWA. Po co Putinowi ten miś? 

06 czerwca 2023

Badanie GUS: w 2022 roku dochody realne spadają wszystkim. Ale ubogim najszybciej

05 czerwca 2023

Tuleya będzie pozywał za atak prawicy. Zarzucili mu, że popiera Marsz, choć sędzia na nim nie był

05 czerwca 2023

Wyrok TSUE ws. ustawy kagańcowej nie psuje humoru rządzącym: „To nie Polska łamie prawo, tylko KE”

05 czerwca 2023

Prezes Iustitii: Za niewykonanie wyroku TSUE mogą być wysokie kary i blokada funduszy dla Polski

Komentarze