75 sędziów SN nie uznaje decyzji o zawieszeniu immunitetu Iwulskiego
z23635619IE,Sad-Najwyzszy--Sedzia-Jozef-Iwulski--ktory-zastepu

82 sędziów SN: sędzia Józef Iwulski nie został zawieszony, bo Izba Dyscyplinarna nie jest sądem