0:00
0:00

0:00

"Apelujemy do polskich mediów i komentatorów, by relacjonowali i analizowali trwające protesty z należnym szacunkiem i namysłem. By przekazywali rzetelną wiedzę na temat kwestii rasowych i spuścizny kolonializmu zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie.

Stanowczo sprzeciwiamy się klimatowi sensacji obecnemu w relacjonowaniu wydarzeń zachodzących w Stanach Zjednoczonych"

- piszą apelu do polskich mediów amerykaniści z Uniwersytetu Warszawskiego.

Protesty w Stanach Zjednoczonych wybuchły po śmierci 46-letniego George’a Floyda, który zginął podczas próby zatrzymania 25 maja w Minneapolis. Mężczyzna został posądzony o próbę zapłacenia w sklepie sfałszowanym banknotem, nie był uzbrojony, miał też czystą kartotekę. Wychowywał dwie córki. Na filmach nakręconych z komórek przez świadków wydarzenia widać, że funkcjonariusz dusi Floyda do nieprzytomności. Nagrania obiegły cały świat.

O protestach po zamordowaniu George’a Floyda pisaliśmy w OKO.press:

Przeczytaj także:

Opisaliśmy też gwałtowny spór jaki wybuchł w redakcji "New York Times" po opublikowaniu artykułu prawicowego senatora, postulującego, by Trump wprowadził wojsko do pacyfikacji protestów.

Oświadczenie amerykanistów z Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie przedstawiania w polskich mediach protestów Black Lives Matter

My, niżej podpisani amerykaniści i amerykanistki z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i innych jednostek UW wyrażamy naszą solidarność z pokojowymi protestami Black Lives Matter w Stanach Zjednoczonych i na świecie.

Jednocześnie wyrażamy głębokie zaniepokojenie sposobem relacjonowania wydarzeń zachodzących w Stanach Zjednoczonych, przedstawiania i percepcji Afroamerykanów oraz brakiem pogłębionej refleksji na temat kwestii podziałów rasowych w USA.

Śmierć George’a Floyda unaoczniła po raz kolejny nabrzmiały problem rasizmu i nierówności społecznych. Oczywistym jest dziś, że amerykański system egzekwowania prawa musi zostać zmieniony. Kontakt z policją nie może grozić Afroamerykanom śmiercią lub brutalnym traktowaniem. Chodzi jednak nie tylko o przemoc policji. Dekady systemowego rasizmu doprowadziły w Stanach Zjednoczonych do ogromnych nierówności ekonomicznych, nierówności w dostępie do służby zdrowia, edukacji i warunków mieszkaniowych, jak również do dyskryminacji na rynku pracy i ograniczenia praw wyborczych.

Profilowanie rasowe sprawia, że Afroamerykanie nieproporcjonalnie częściej trafiają do więzień. Wiele z tych zjawisk zaostrza się poprzez utrwalanie szkodliwych stereotypów na temat Afroamerykanów w filmach, telewizji i mediach. Ten fałszywy wizerunek obecny jest zarówno w samych Stanach Zjednoczonych, jak i na świecie.

Jako naukowcy i naukowczynie zajmujący się historią i kulturą amerykańską jesteśmy zaniepokojeni sposobem przedstawiania i percepcją Afroamerykanów.

Apelujemy do polskich mediów i komentatorów, by relacjonowali i analizowali trwające protesty z należnym szacunkiem i namysłem. By przekazywali rzetelną wiedzę na temat kwestii rasowych i spuścizny kolonializmu zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Stanowczo sprzeciwiamy się klimatowi sensacji obecnemu w relacjonowaniu wydarzeń zachodzących w Stanach Zjednoczonych.

Protesty osiągnęły już skalę globalną. To może być przełomowy moment dający szansę na wprowadzenie fundamentalnych zmian. Warunkiem tych zmian jest jednak debata publiczna wolna od toksycznych stereotypów, nieścisłości faktograficznych, manipulowanych statystyk i stronniczych argumentów. Rzetelność dziennikarska i zwykła ludzka przyzwoitość wymagają, by wszystkie kwestie - nawet te sporne - przedstawiane były w sposób obiektywny, z głębokim i zniuansowanym rozumieniem historii i kultury amerykańskiej.

Niezależnie od naszych poglądów politycznych, uważamy, że naszą główną rolą jest edukacja. Czujemy się zobowiązani do podnoszenia świadomości, jak złożone są kwestie społeczne w Stanach Zjednoczonych, w tym jak ważne jest dziedzictwo podziałów rasowych. Dlatego też w najbliższych tygodniach prezentować będziemy na stronie Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego najbardziej wnikliwe analizy, artykuły i filmy, które pozwolą lepiej zrozumieć trwające protesty oraz ich historyczny i społeczny kontekst.

Autorzy:

Dr Małgorzata Durska

Dr hab. Paweł Frelik, prof. ucz.

Dr William Glass, prof. ucz.

Dr hab. Agnieszka Graff, prof. ucz.

Dr Karolina Krasuska

Dr Krystyna Mazur

Sygnatariusze:

Mgr Filip Boratyn

Dr Jędrzej Burszta

Dr Héctor Calleros Rodriguez

Dr Matthew Chambers

Dr hab. Katarzyna Dembicz

Mgr Antoni Górny

Dr Ludmiła Janion

Mgr Gabriela Jeleńska

Mgr Aleksandra Kamińska

Dr hab. Elżbieta Bekiesza-Korolczuk

Dr hab. Grzegorz Kość

Dr Blanka Kotlińska

Dr Agnieszka Kotwasińska

Dr Anna Kurowicka

Dr hab. Sylwia Kuźma-Markowska

Dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann

Dr Karolina Lebek

Mgr Magdalena Maksimiuk

Dr Anna Malinowska

Dr Joanna Mąkowska

Dr Luis Miletti

Prof. dr hab. Stanisław Obirek

Mgr Paulina Orbitowska-Fernandez

Dr Natalia Pamuła

Mgr Alicja Relidzyńska

Dr Marta Usiekniewicz

Dr Marta Werbanowska

Prof. dr hab. Marek Wilczyński

Dr hab. Aneta Dybska (Department of Cultural Studies, Institute of English Studies)

Dr hab. Julia Fiedorczuk-Glinecka (Department of American Literature, Institute of English Studies)

Dr hab. Ewa Łuczak, prof. ucz. (Department of American Literature, Institute of English Studies)

Dr hab. Marek Paryż. prof. ucz. (Department of American Literature, Institute of English Studies)

Dr hab. Tadeusz Pióro (Department of American Literature, Institute of English Studies)

Dr Anna Pochmara-Ryżko (Department of American Literature, Institute of English Studies)

Dr hab. Justyna Wierzchowska (Department of Cultural Studies, Institute of English Studies)

Dr hab. Justyna Włodarczyk (Department of American Literature, Institute of English Studies)

Dr Joanna Ziarkowska-Ciechanowska (Department of American Literature, Institute of English Studies)

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze