0:00
0:00

0:00

Antonina Lewandowska
Socjolożka, aktywistka, wieloletnia edukatorka seksualna, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynatorka rzecznictwa krajowego Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz działań sieci ASTRA, członkini Grupy Ponton. W 2022 roku wybrana Women’s Champion of the Year przez brytyjską organizację Population Matters.