0:000:00

0:00

Halszka Bezkurkow
Aktywistka, pisze o Kościele i doświadczeniach osób queerowych. Nazwisko zmienione na prośbę autorki.