0:000:00

0:00

Borys Jastrzębski
Borys Jastrzębski – współpracownik OKO.press, pisał m. in. dla Res Publiki Nowej, Tygodnika Polityka, Krytyki Politycznej i Polski The Times. Studiował w Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie.