0:000:00

0:00

Dominika Pszczółkowska
Dr, badaczka stowarzyszona w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego i adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych UW. Wcześniej przez wiele lat była dziennikarką „Gazety Wyborczej” m.in. jej korespondentką w Brukseli.