0:00
Hubert Walczyński
Ekonomista, redaktor Magazynu Kontakt, działacz OZZ Inicjatywa Pracownicza.