0:000:00

0:00

Hubert Walczyński
Ekonomista, redaktor Magazynu Kontakt, działacz OZZ Inicjatywa Pracownicza.