0:00
0:00

0:00

Jakub Sokołowski
Doktor nauk ekonomicznych, członek zespołu Instytutu Badań Strukturalnych. Prowadzi badania nad transformacją energetyczną sektora mieszkaniowego, polityką klimatyczną i jej skutkami społecznymi, nierównościami i ubóstwem energetycznym. Ekspert w zespole Rzecznika Praw Obywatelskich „Klimat i Przestrzeń”. W przeszłości członek komitetu zarządzającego akcji COST poświęconej ubóstwu energetycznemu w Europie.