0:00
0:00

0:00

Jerzy Jurecki
Jerzy Jurecki (1958), z wykształcenia inżynier po AGH, w latach 80. działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, w stanie wojennym redaktor podziemnych pism, w tym od 1986 do 1989 „Biuletynu Podhalańskiego", czasopisma NSZZ "Solidarność". Jesienią 1989 roku założył "Tygodnik Podhalański", którym kieruje i którego jest wydawcą do dziś. Laureat Nagrody im. Dariusza Fikusa (2004) w kategorii „twórca mediów” za stworzenie i utrzymanie na rynku największego regionalnego pisma, Nagrody im. Kazimierza Dziewanowskiego (Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (2010) za cykl reportaży z Haiti opublikowanych w „Tygodniku Podhalańskim”), Nagrody MediaTory (2012) "za stworzenie lokalnego medium, które bez kompleksów może mierzyć się z największymi gigantami medialnymi w Polsce", nominowany do Nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego (2012) i Grand Press - „Dziennikarz Roku" (2012)