0:00
0:00

0:00

Katarzyna Łakomiec
Katarzyna Łakomiec
adiunktka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, autorka publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego oraz praw człowieka. Zajmuje się wpływem nowych technologii na mechanizmy ochrony praw i wolności jednostki. Pracowała jako ekspertka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w Wydziale Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym w Biurze Analiz Sejmowych.