0:000:00

0:00

Katarzyna Słubik
Prezeska Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (należącego do Grupy Granica), stypendystka Alfred Landecker Democracy Fellowship, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W SIP udziela porad prawnych cudzoziemcom oraz koordynuje projekt z zakresu praw cudzoziemców i poradnictwa