0:00
0:00

0:00

Katarzyna Słubik
Katarzyna Słubik
Prezeska Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (należącego do Grupy Granica).