0:00
0:00

0:00

Laurent Pech
Laurent Pech
Dziekan Wydziału Prawa University College Dublin. Senior fellow w Instytucie Demokracji Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (CEU) w Budapeszcie.