0:00
0:00

0:00

Maciej Bernatt
Maciej Bernatt
profesor nadzwyczajny prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Dyrektor Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych oraz kierownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelny Rocznika Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych oraz współdyrektorem Academic Society for Competition Law ASCOLA Central Europe Chapter.