0:00
0:00

0:00

Mateusz Grochowski
Mateusz Grochowski
doktor nauk prawnych, Senior Research Fellow w Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu oraz Affiliated Fellow w Information Society Project na Yale Law School. Pisze o prawie nowych technologii, społeczeństwie cyfrowym i ochronie słabszych podmiotów na rynku.